×

22 กันยายน – วันรณรงค์ลดการใช้รถส่วนบุคคล

โดย THE STANDARD TEAM
22.09.2023
  • LOADING...
วันรณรงค์ลดการใช้รถส่วนบุคคล

วันปลอดรถ (Car Free Day) หรือวันรณรงค์ลดการใช้รถส่วนบุคคล ตรงกับวันที่ 22 กันยายนของทุกปี 

 

โดยองค์กรในประเทศต่างๆ ทั่วโลก จะรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้รถขนส่งมวลชนและจักรยานเพิ่มขึ้น เพื่อลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนน อันส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษทางอากาศ และยกระดับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น รวมทั้งลดปัญหาการจราจรติดขัด การเกิดอุบัติเหตุ ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง และส่งผลต่อการประหยัดพลังงานน้ำมัน รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising