×

11 ตุลาคม – วันเด็กหญิงสากล

โดย THE STANDARD TEAM
11.10.2019
  • LOADING...
วันเด็กหญิงสากล

วันที่ 11 ตุลาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันเด็กหญิงสากล เพื่อให้ทั่วโลกรณรงค์สร้างความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิและโอกาสสำหรับเด็กหญิงให้ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา เช่น ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ การศึกษา รวมทั้งการพัฒนาด้านสุขภาพ

 

ข้อมูลจาก UNICEF ระบุว่า 90% ของประชากรเด็กกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลก ในจำนวนนี้รวมเด็กผู้หญิงกว่า 600 ล้านคน อาศัยอยู่ในประเทศด้อยพัฒนา และไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา รวมถึงไม่ได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการและแรงงาน สถานการณ์นี้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและตลาดแรงงานที่ต้องการคนที่มีทักษะพิเศษและความคิดสร้างสรรค์

 

วันเด็กหญิงสากลจึงมีขึ้นเพื่อให้ทุกประเทศตระหนักถึงปัญหานี้ รวมถึงให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ภาคเอกชน สนใจที่จะลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อตอบสนองตลาดแรงงานที่ต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising