×

เปิดรายละเอียดปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการแรกเข้า และเงินเพิ่มการครองชีพ เริ่มมีผล 1 พฤษภาคม 2567

โดย THE STANDARD TEAM
28.11.2023
  • LOADING...
เงินเดือนข้าราชการ

วันนี้ (28 พฤศจิกายน) ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวระบุว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เสนอให้ปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการและปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ รวมถึงปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

 

THE STANDARD เปิดรายละเอียดปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการแรกเข้า และเงินเพิ่มการครองชีพ ซึ่งจะเริ่มมีผล 1 พฤษภาคม 2567

 

เงินเดือนข้าราชการ

 

ภาพประกอบ: พิชามญชุ์ วรรณสาร

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising