×

Oceanix City เมืองลอยน้ำแห่งแรกของโลก ยั่งยืน รับมือภัยพิบัติ ซ่อมแซมตัวเองได้ และ UN ให้การรับรอง

25.11.2021
  • LOADING...
Oceanix City

ในขณะที่บ้านเรายังคงวุ่นวายกับการจัดระเบียบสายไฟฟ้า ถนนเป็นหลุมบ่อจนซ่อมไม่หวาดไม่ไหว ประเทศเกาหลีใต้กำลังก้าวห่างไปอีกหลายขุม ด้วยการสร้างเมืองลอยน้ำแห่งแรกของโลก เพื่อรับมือกับภัยพิบัติในอนาคต โดยคำนึงถึงความยั่งยืน ซ่อมแซมตัวเองได้ และมี UN ให้การรับรอง

 

โปรเจกต์นี้มีชื่อว่า Oceanix City เป็นเมืองลอยน้ำที่ UN-Habitat, Oceanix และเมืองปูซาน ร่วมมือกันพัฒนา โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้านภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วม น้ำทะเลหนุน เฮอริเคน สึนามิ ฯลฯ

 

โครงสร้างทางวิศกรรมของเมืองจะสร้างเป็นอาคารชุดแบบหกเหลี่ยม เชื่อมต่อกันจนกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ ผิวผนังอาคารเคลือบด้วยหินปูนลอยน้ำ ซึ่งเมื่อสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าที่แปลงมาจากแร่ธาตุในน้ำจะสามารถซ่อมแซมตนเองได้

 

Oceanix City จะเป็นเมืองแบบพึ่งพาตนเองครบวงจรและเน้นความยั่งยืนเป็นสำคัญ มีการติดแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง รวมถึงระบบกลั่นน้ำจืดและทำการเกษตรเพื่อใช้บริโภคเอง ประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองจะเน้นบริโภคพืชเป็นพิเศษ ขนาดของเมืองยังไม่ระบุแน่ชัด แต่คาดว่าจะใหญ่กว่า 75 เฮกตาร์ หรือราว 500 ไร่ รองรับผู้อยู่อาศัยได้มากถึง 10,000 คน

 

เมืองนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2025 ซึ่งหากพัฒนาจนประสบความสำเร็จบรรลุเป้าเรื่องที่ทาง UN และเมืองปูซานตั้งเป้าไว้ Oceanix จะกลายเป็นเมืองลอยน้ำต้นแบบและนำไปพัฒนาต่อแห่งอื่นทั่วโลกในอนาคต

 

Oceanix City

Oceanix City

Oceanix City

Oceanix City

 

ภาพ: Oceanix

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising