×

เปิดตัวเลข ส.ส. แสดงตนเป็นองค์ประชุม ก่อนสภาล่ม (อีกครั้ง) วันนี้

โดย THE STANDARD TEAM
23.11.2022
  • LOADING...

วันนี้ (23 พฤศจิกายน) การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .… โดยเมื่อถึงการลงมติมาตรา 9/1 ปรากฏว่ามีผู้เสนอให้ลงมติใหม่อีกครั้ง เนื่องจากสมาชิกอาจเข้าใจคำถามผิด ทำให้ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งพักการประชุม

 

และเมื่อกลับมาประชุมใหม่อีกครั้ง ปรากฏว่ามีผู้แสดงตนเป็นองค์ประชุมทั้งสิ้น 228 คน จากจำนวนครบองค์ประชุมต้องมีสมาชิกแสดงตนจำนวน 237 คน จากสมาชิกทั้งสภา 474 คน

 

 

ภาพประกอบ: พุทธิพงศ์ โรจน์ศตพงค์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising