×

นิด้าโพลชี้ คนภาคกลางเลือก ‘อุ๊งอิ๊ง’ นั่งนายกฯ และเลือก ส.ส. จากเพื่อไทย ขณะที่ประยุทธ์รั้งอันดับ 3

โดย THE STANDARD TEAM
13.11.2022
  • LOADING...
แพทองธาร ชินวัตร

วันนี้ (13 พฤศจิกายน) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ‘คนที่ใช่ พรรคที่ชอบของคนภาคกลาง’ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีสิทธิเลือกตั้งในภาคกลาง ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร 

 

กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,002 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคนที่ใช่ พรรคที่ชอบของคนภาคกลาง การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก ของ ‘นิด้าโพล’ สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

 

จากการสำรวจพบว่า เมื่อถามถึงบุคคลที่คนภาคกลางจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 24.18 ระบุว่าเป็น อุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) เพราะต้องการให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ชื่นชอบอุดมการณ์ของพรรคเพื่อไทย นโยบายของพรรคทำได้จริง ขณะที่บางส่วนระบุว่า ศรัทธาในตระกูลชินวัตร

 

ขณะที่อันดับ 2 ร้อยละ 16.73 ระบุว่าเป็น พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารประเทศ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบอุดมการณ์ของพรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 16.23 ระบุว่าเป็น พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ชื่นชอบผลงานของรัฐบาลในปัจจุบัน และทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบ

 

อันดับ 4 ร้อยละ 13.54 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 5 ร้อยละ 7.04 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะเป็นคนตรงไปตรงมา พูดจริงทำจริง มีความซื่อสัตย์สุจริต และชื่นชอบวิธีการทำงาน อันดับ 6 ร้อยละ 6.19 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะเป็นคนมีประสบการณ์ด้านการบริหาร ชื่นชอบนโยบายของพรรคไทยสร้างไทย ชื่นชอบผลงานในอดีตที่ผ่านมา และต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาบริหารประเทศ

 

อันดับ 7 ร้อยละ 3.10 ระบุว่าเป็น กรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) เพราะเป็นคนมีความรู้ด้านเศรษฐกิจ เป็นคนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร อันดับ 8 ร้อยละ 2.05 ระบุว่าเป็น อนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะเป็นคนพูดจริงทำจริง และชื่นชอบนโยบายของพรรคภูมิใจไทย อันดับ 9 ร้อยละ 1.80 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

อันดับ 10 ร้อยละ 1.60 ระบุว่าเป็น กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) เพราะชื่นชอบพรรคชาติไทยพัฒนา และชื่นชอบผลงานของตระกูลศิลปอาชา อันดับ 11 ร้อยละ 1.50 ระบุว่าเป็น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) เพราะมีประสบการณ์ด้านการบริหาร เป็นคนที่พูดจริงทำจริง และชื่นชอบพรรคเพื่อไทย อันดับ 12 ร้อยละ 1.35 ระบุว่าเป็น ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (พรรคสร้างอนาคตไทย) เพราะเป็นคนมีความรู้ด้านเศรษฐกิจ มีวิสัยทัศน์ และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร

 

อันดับ 13 ร้อยละ 1.30 ระบุว่าเป็น จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะมีประสบการณ์ด้านการบริหารและชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 14 ร้อยละ 1.19 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เพราะเป็นคนมีความรู้ ความสามารถ ชื่นชอบแนวคิดและทัศนคติในการทำงาน

 

และร้อยละ 2.20 ระบุอื่นๆ ได้แก่ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี), ชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์), พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ), มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์), เศรษฐา ทวีสิน, มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์, พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ), วราวุธ ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา), อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์), วันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) และ เทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนากล้า)

 

สำหรับพรรคการเมืองที่คนภาคกลางมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 32.42 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 19.98 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 13.99 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 10.54 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 5 ร้อยละ 7.54 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 6 ร้อยละ 3.80 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 7 ร้อยละ 3.19 ระบุว่าเป็น พรรคชาติไทยพัฒนา อันดับ 8 ร้อยละ 2.50 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 9 ร้อยละ 2.45 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย และร้อยละ 3.59 ระบุอื่นๆ ได้แก่ พรรคชาติพัฒนากล้า, พรรคสร้างอนาคตไทย, ไม่ตอบ/ไม่สนใจ, พรรคกล้า, พรรคไทยภักดี, พรรครวมไทยสร้างชาติ, พรรคไทยศรีวิไลย์, พรรคเทิดไท, พรรคประชาชาติ, พรรคเศรษฐกิจใหม่ และพรรคเศรษฐกิจไทย

 

ด้านพรรคการเมืองที่คนภาคกลางมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 32.57 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 19.83 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 14.28 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 10.49 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 5 ร้อยละ 7.14 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 6 ร้อยละ 3.69 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 7 ร้อยละ 3.10 ระบุว่าเป็น พรรคชาติไทยพัฒนา อันดับ 8 ร้อยละ 2.65 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 9 ร้อยละ 2.40 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 10 ร้อยละ 1.15 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้าและร้อยละ 2.70 ระบุอื่นๆ ได้แก่ พรรคสร้างอนาคตไทย, พรรคกล้า, ไม่ตอบ/ไม่สนใจ, พรรคไทยภักดี, พรรคไทยศรีวิไลย์, พรรครวมไทยสร้างชาติ, พรรคเศรษฐกิจไทย, พรรคเทิดไท, พรรคประชาชาติ และพรรคเศรษฐกิจใหม่

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising