×

นิด้าโพล เผยคนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เลือกพรรคเพื่อไทย แต่ชู ‘พิธา’ ก้าวไกล นั่งนายกฯ

โดย THE STANDARD TEAM
30.10.2022
  • LOADING...

วันนี้ (30 ตุลาคม) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ‘คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคน กทม.’ สำรวจระหว่างวันที่ 21-27 ตุลาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,000 หน่วย

 

จากการสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของนิด้าโพล สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนกรุงเทพมหานครจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 20.40 ระบุว่าเป็น พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะเป็นคนมีความมุ่งมั่น มีความรู้ความสามารถ เป็นคนรุ่นใหม่ และชื่นชอบนโยบายของพรรคก้าวไกล 

 

อันดับ 2 ร้อยละ 15.20 ระบุว่าเป็น พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะเป็นคนมีความซื่อสัตย์ ชื่นชอบผลงาน ทำให้บ้านเมืองสงบ และต้องการให้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง 

 

อันดับ 3 ร้อยละ 14.10 ระบุว่าเป็น แพทองธาร ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) เพราะเป็นคนมีความรู้ความสามารถ และต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศ 

 

อันดับ 4 ร้อยละ 12.20 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ 

 

อันดับ 5 ร้อยละ 7.70 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะเป็นคนมีความน่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ทำงานทางการเมือง และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

 

อันดับ 6 ร้อยละ 6.85 ระบุว่าเป็น กรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) เพราะเป็นคนมีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจ มีประสบการณ์ทางการเมือง มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และชื่นชอบความคิดที่ต้องการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้น 

 

อันดับ 7 ร้อยละ 6.35 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะเป็นคนเด็ดขาด การทำงานมีความโปร่งใส ตรงไปตรงมา 

 

อันดับ 8 ร้อยละ 3.15 ระบุว่าเป็น ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (พรรคสร้างอนาคตไทย) เพราะเป็นคนมีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจ มีประสบการณ์ด้านการบริหาร และชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา 

 

อันดับ 9 ร้อยละ 3 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เพราะเป็นคนมีความรู้ความสามารถ ชื่นชอบแนวคิดและทัศนคติในการทำงาน 

 

อันดับ 10 ร้อยละ 2.15 ระบุว่าเป็น อนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะเป็นคนพูดจริงทำจริง มีประสบการณ์ และลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

 

อันดับ 11 ร้อยละ 1.80 ระบุว่าเป็น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) เพราะเป็นคนมีวิสัยทัศน์ในการทำงาน ชื่นชอบผลงานในอดีต และมีประสบการณ์ด้านการบริหาร 

 

อันดับ 12 ร้อยละ 1.50 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

อันดับ 13 ร้อยละ 1.15 ระบุว่าเป็น จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะมีประสบการณ์ด้านการบริหาร และชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์ 

 

และร้อยละ 4.45 ระบุอื่นๆ ได้แก่ มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์, พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ), นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี), กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา), มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์), พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ), เศรษฐา ทวีสิน, อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์), วันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ), เทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนากล้า), ชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์), ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ และ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ

 

สำหรับบุคคลที่คนกรุงเทพมหานครจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี 5 อันดับแรก เมื่อจำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า 

 

  1. กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 18 ระบุว่าเป็น พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 2 ร้อยละ 17.75 ระบุว่าเป็น พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 3 ร้อยละ 14.29 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 4 ร้อยละ 11.26 ระบุว่าเป็น แพทองธาร ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) และอันดับ 5 ร้อยละ 7.79 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย)

 

  1. กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 28 ระบุว่าเป็น พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 2 ร้อยละ 15.14 ระบุว่าเป็น พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 3 ร้อยละ 12.86 ระบุว่าเป็น แพทองธาร ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 4 ร้อยละ 10.86 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) และอันดับ 5 ร้อยละ 8.28 ระบุว่าเป็น กรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า)

 

  1. กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 19.84 ระบุว่าเป็น พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 2 ร้อยละ 17.27 ระบุว่าเป็น พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 3 ร้อยละ 12.37 ระบุว่าเป็น แพทองธาร ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 4 ร้อยละ 10.31 ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ และอันดับ 5 ร้อยละ 8.50 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย)

 

  1. กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก อันดับ 1 ร้อยละ 22.01 ระบุว่าเป็น พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 2 ร้อยละ 18.58 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 3 ร้อยละ 15.16 ระบุว่าเป็น แพทองธาร ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 4 ร้อยละ 14.92 ระบุว่าเป็น พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา และอันดับ 5 ร้อยละ 6.36 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย)

 

  1. กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ อันดับ 1 ร้อยละ 22.99 ระบุว่าเป็น พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 2 ร้อยละ 14.60 ระบุว่าเป็น แพทองธาร ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 3 ร้อยละ 13.87 ระบุว่าเป็น พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 4 ร้อยละ 9.86 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ และอันดับ 5 ร้อยละ 7.30 ระบุว่าเป็น กรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า)

 

  1. กลุ่มเขตกรุงธนใต้ อันดับ 1 ร้อยละ 22.70 ระบุว่าเป็น พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) อันดับ 2 ร้อยละ 17.53 ระบุว่าเป็น แพทองธาร ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 3 ร้อยละ 14.08 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 4 ร้อยละ 12.64 ระบุว่าเป็น พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา และอันดับ 5 ร้อยละ 9.20 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย)

 

สำหรับพรรคการเมืองที่คนกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต ในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 28.50 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 26.45 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 9.50 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และยังไม่ตัดสินใจ ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 4 ร้อยละ 9.45 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 5 ร้อยละ 3.05 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า อันดับ 6 ร้อยละ 2.90 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย 

 

อันดับ 7 ร้อยละ 2.75 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 8 ร้อยละ 2.10 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 9 ร้อยละ 2.05 ระบุว่าเป็น พรรคกล้า อันดับ 10 ร้อยละ 1.15 ระบุว่าเป็น พรรคสร้างอนาคตไทย และร้อยละ 2.60 ระบุอื่นๆ ได้แก่ พรรคไทยภักดี, พรรครวมไทยสร้างชาติ, พรรคชาติไทยพัฒนา, พรรคไทยศรีวิไลย์, พรรครวมพลัง (พรรครวมพลังประชาชาติไทย), พรรคเศรษฐกิจใหม่, พรรคเศรษฐกิจไทย, พรรคประชาชาติ และไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

ส่วนพรรคการเมืองที่คนกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต 5 อันดับแรก เมื่อจำแนกตามกลุ่มเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง อันดับ 1 ร้อยละ 54 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 2 ร้อยละ 24.24 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 14.72 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 4 ร้อยละ 8.66 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ และอันดับ 5 ร้อยละ 5.19 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย

 

ด้านพรรคการเมืองที่คนกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 28.60 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 26.10 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 10.15 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 4 ร้อยละ 9.15 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 5 ร้อยละ 9 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ 

 

อันดับ 6 ร้อยละ 3.25 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า อันดับ 7 ร้อยละ 2.95 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 8 ร้อยละ 2.85 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 9 ร้อยละ 2.05 ระบุว่าเป็น พรรคกล้า และพรรคภูมิใจไทย ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 10 ร้อยละ 1.45 ระบุว่าเป็น พรรคสร้างอนาคตไทย และร้อยละ 2.40 ระบุอื่นๆ ได้แก่ พรรคไทยภักดี, พรรคชาติไทยพัฒนา, พรรครวมไทยสร้างชาติ, พรรคไทยศรีวิไลย์, พรรคประชาชาติ, พรรคเศรษฐกิจใหม่, พรรคเศรษฐกิจไทย และไม่ตอบ/ไม่สนใจ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising