×

นิด้าโพลเผย ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยประยุทธ์ตั้งพรรคใหม่เตรียมเลือกตั้ง ชี้บริหารงานล้มเหลว ควรยุติบทบาทได้แล้ว

โดย THE STANDARD TEAM
19.09.2021
 • LOADING...

วันนี้ (19 กันยายน) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น ‘นิด้าโพล’ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ‘นายกรัฐมนตรีกระชับอำนาจ’ โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,317 ตัวอย่าง เกี่ยวกับการกระชับอำนาจของนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความรู้สึกของประชาชนต่อการกระชับอำนาจของนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้วยการให้รัฐมนตรีสองคนออกจากตำแหน่ง พบว่า

 

 • 23.99% ระบุว่าเป็นการกระทำที่เหมาะสมแล้ว
 • 23.54% ระบุว่า พี่-น้อง 3 ป. แค่เล่นเกมการเมือง แต่จะไม่มีการแตกออกจากกัน
 • 17.16% ระบุว่า เป็นการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
 • 16.70% ระบุว่า พรรคพลังประชารัฐจะแตกแยกมากขึ้น 
 • 11.92% ระบุว่า นายกฯ จะได้คะแนนนิยมทางการเมืองน้อยลง 
 • 7.67% ระบุว่า นายกฯ และรัฐบาลจะมีความมั่นคงน้อยลง 
 • 4.10% ระบุว่า พี่-น้อง 3 ป. กำลังจะแตกออกจากกัน 
 • 3.57% ระบุว่า นายกฯ และรัฐบาลจะมีความมั่นคงมากขึ้น 
 • 3.11% ระบุว่า นายกฯ จะได้คะแนนนิยมทางการเมืองมากขึ้น 
 • 1.52% ระบุว่า พรรคพลังประชารัฐจะเป็นปึกแผ่นมากขึ้น 
 • และ 17.69% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 

 

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อการเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา แทน พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ 

 • 56.11% ระบุว่า ไม่ควรเข้าไปยุ่งกับพรรคพลังประชารัฐเลย 
 • 21.56% ระบุว่า ไม่ต้องเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ แต่ต้องคุมพรรคได้ 
 • 16.33% ระบุว่า ควรเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแทน พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ
 • 6.00% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

และสุดท้ายเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เกี่ยวกับการตั้งพรรคของตนเองเพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมัยหน้า พบว่า 

 • 58.24% ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา บริหารงานล้มเหลว ขาดภาวะผู้นำ ไม่มีศักยภาพ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาภายในประเทศได้ ส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ถึงเวลาที่ท่านควรยุติบทบาททางการเมืองได้แล้ว 
 • 19.97% ระบุว่า เห็นด้วย อย่างยิ่ง เพราะ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความสามารถในการบริหารและมีความเด็ดขาด กล้าที่จะตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้ดี และคาดว่าสามารถดูแลสมาชิกพรรคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 • 10.10% ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าประเทศชาติจะสงบสุข ไม่มีความขัดแย้งภายในประเทศชาติ หากจัดตั้งพรรคของตนเอง ท่านจะได้มีอำนาจมาดูแลบริหารงานอย่างที่สามารถเลือกสมาชิกพรรคที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่จะพัฒนาประเทศชาติได้ดียิ่งขึ้น 
 • 7.82% ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะผลงานที่ผ่านมาของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังไม่ดีเท่าที่ควร การแก้ไขปัญหาล่าช้า ควรเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาบริหารงาน 
 • และ 3.87% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising