×

ผู้ว่าฯ ยืนยัน ผู้ป่วยโควิด-19 ในลำปางเชื่อมโยงเคสระยอง เตรียมมาตรการรับมือทั้งคนในจังหวัดและกลุ่มเสี่ยง

โดย THE STANDARD TEAM
29.12.2020
 • LOADING...
ผู้ว่าฯ ยืนยัน ผู้ป่วยโควิด-19 ในลำปางเชื่อมโยงเคสระยอง เตรียมมาตรการรับมือทั้งคนในจังหวัดและกลุ่มเสี่ยง

วันนี้ (29 ธันวาคม) ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำปางรายใหม่ จำนวน 1 ราย ซึ่งขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล โดยในเบื้องต้นมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 23 ราย ซึ่งเป็นชาวลำปาง 20 ราย ระยอง 2 ราย และเชียงใหม่ 1 ราย มีสถานที่เสี่ยงจำนวน 16 แห่ง

 

ผู้ป่วยรายนี้เป็นชายไทย อายุ 33 ปี เดินทางมาจากจังหวัดระยองโดยเครื่องบิน จากสนามบินอู่ตะเภา สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 103 เวลา 18.45 น. ถึงสนามบินเชียงใหม่เวลา 21.00 น. พักค้างคืนที่เชียงใหม่ 1 คืน เดินทางมาถึงจังหวัดลำปางวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยเช่ารถขับมาเพียงคนเดียว เข้าพักที่บ้านพักในตำบลต้นธงชัย และวันที่ 27 ธันวาคม ร่วมงานแต่งงานเพื่อนที่บ้านห้วยทราย ตำบลต้นธงชัย ทั้งช่วงเช้าและเย็น ผู้ป่วยเริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ มีเสมหะ ปวดศีรษะมาตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม แต่ไม่ได้ไปรับการรักษา ซื้อยาทานเอง ทราบข่าวว่าเพื่อนที่จังหวัดระยองป่วยจึงมาขอตรวจที่โรงพยาบาลเพื่อยืนยันการติดเชื้อในวันที่ 28 ธันวาคม และผลการตรวจยืนยันว่าติดเชื้อ

 

ทั้งนี้ จังหวัดลำปางได้ดำเนินการในเบื้องต้นแล้ว ดังนี้

 

 1. ทีมสอบสวนโรคได้สำรวจ ค้นหา และติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย จำแนกกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อทั้งหมด 23 ราย ทุกรายได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลการตรวจไม่พบเชื้อ โดยจะได้รับการตรวจยืนยันอย่างต่อเนื่องในวันที่ 5, 9 และ 14 หลังจากวันที่ได้รับการตรวจหาเชื้อครั้งแรก ทั้งนี้ ให้แยกกักตัวที่บ้านอย่างเคร่งครัดเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน (Home Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ ให้เฝ้าสังเกตอาการตัวเองเป็นเวลา 14 วัน (Self Monitoring)

นอกจากนี้ได้แจ้งให้สายการบิน พร้อมทั้งทีมสอบสวนโรคที่จังหวัดเชียงใหม่รับทราบเพื่อดำเนินการควบคุมโรคในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

 

 1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 1. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้านเรื่องการเฝ้าระวังและการปฏิบัติดูแลตนเอง เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 แนะนำผู้สัมผัสให้ป้องกันตนเองและผู้ใกล้ชิด โดยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำกับสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล และหลีกเลี่ยงการไปสถานที่สาธารณะ/ชุมชน และสังเกตอาการตัวเอง หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ให้รีบพบเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการตรวจทันที

 

 1. ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยทุกวัน ร่วมกับค้นหาผู้ที่มีอาการป่วยเพิ่มเติมในชุมชน โดยภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

 

นอกจากนั้น จังหวัดลำปางได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ดังนี้

 

 1. คัดกรองโควิด-19 ที่ด่านอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
 2. บันทึกข้อมูลผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดลำปาง ที่สถานีขนส่ง สนามบิน และสถานีรถไฟ
 3. ให้ร้านค้า/สถานประกอบการ/สถานบริการ ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันไทยชนะทุกแห่ง และต้องมีการคัดกรองอย่างเข้มงวด
 4. ผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ห้ามเข้าสถานที่ราชการ หน่วยงานเอกชน ศาสนสถาน และสถานที่สาธารณะ
 5. การจัดงานที่มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก ให้แจ้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) และตรวจสอบกิจกรรมตามมาตรการ โดยต้องจำกัดจำนวนคน (กำหนดพื้นที่ 4 ตารางเมตร/คน)
 6. ดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มงวดในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด เช่น วัดสำคัญ ตลาดนัด ตลาดของฝาก ตลาดเซรามิก และอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น

 

นอกจากนี้ จังหวัดลำปางมีแนวทางตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง และการปฏิบัติในการป้องกันเฝ้าระวังโรคโควิด-19 กรณีมีผู้เดินทางไปหรือมาจากพื้นที่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อระลอกใหม่ ดังนี้

 

 1. บุคคลที่เดินทางไปหรือมาจากทุกพื้นที่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) และจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ให้พบเจ้าหน้าที่เพื่อรับการประเมินความเสี่ยงที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

 

 1. บุคคลที่เดินทางไปหรือมาจากสถานที่ที่พบผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) ให้พบเจ้าหน้าที่เพื่อรับการประเมินความเสี่ยงที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน สำหรับผู้ที่มาจากสถานที่อื่นที่ไม่ได้ระบุว่าพบผู้ป่วยยืนยัน

 

 1. บุคคลที่เดินทางไปหรือมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังซึ่งยังไม่พบผู้ติดเชื้อ (สีเขียว) ถือเป็นผู้มีความเสี่ยงต่ำ ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน/อสม.ในพื้นที่รับทราบด้วย และให้สังเกตเฝ้าระวังตนเอง พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising