×

สศช. เสนอกรอบใช้เงินกู้ 4 แสนล้านบาท หลังโควิด-19 เน้นสร้างความเข้มแข็ง-ฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ

โดย THE STANDARD TEAM
12.05.2020
  • LOADING...

วันนี้ (12 พฤษภาคม) นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ตามที่พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 จำนวนไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ เพื่อช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยให้แก่ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 6 แสนล้านบาท และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังสถานการณ์คลี่คลาย จำนวน 4 แสนล้านบาทนั้น วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เสนอกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยด้านต่างๆ ผ่านสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงิน

 

ด้าน ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สศช. หนึ่งในคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ได้กล่าวถึงรายละเอียดตามกรอบนโยบายการฟื้นฟูของคณะรัฐมนตรีว่า ภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ประเทศไทยต้องเน้นการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ แตกต่างจากเดิมที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตของประเทศ เน้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสร้างรายได้ให้กับประเทศ 

 

สำหรับวงเงินกู้ 4 แสนล้านบาท จะนำมาดำเนินการสร้างงาน สร้างรายได้ ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 2 เรื่อง คือสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศ โดยการเสริมจุดแข็ง อย่างการทำเกษตรแปรรูปหรืออาหาร เน้นเชิงคุณภาพ ให้ความสำคัญกับเศรฐกิจฐานรากหรือเศรษฐกิจชุมชน สร้างวิสาหกิจชุมชนรองรับแรงงานบางส่วนที่กลับไปภูมิลำเนา และการสร้างความยั่งยืน สร้างชีวิตที่มั่นคง ให้ประชาชนสามารถอยู่ได้ เนื่องจากต้องมีชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมค่อนข้างมาก เชื่อว่าเงินกู้จะเป็นหัวเชื้อในการเปลี่ยนแปลงทิศทางประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ เงินกู้ในส่วนนี้ยังถูกนำไปช่วยสนับสนุนแหล่งน้ำชุมชน ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งอีกด้วย

 

ทศพรกล่าวเพิ่มเติมว่า พยายามจะให้มีเงินกู้เข้าสู่ระบบในเดือนกรกฎาคม หรือไตรมาสที่ 3 นี้ เพื่อให้ต่อเนื่องกับงบประมาณปี 2564-2565 พร้อมยืนยันว่าการใช้จ่ายเงินกู้จะเป็นไปอย่างคุ้มค่า โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินควบคู่ไปกับการทำงานของภาครัฐเพื่อความโปร่งใส

 

ห้ามพลาด! ฟอรัมที่เจาะลึก New Normal ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย จากวิทยากรระดับประเทศ 40 คน ซื้อบัตรงาน THE STANDARD ECONOMIC FORUM ที่ https://www.eventpop.me/e/8705-economic-forum

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories