×

ผบ.ทบ. สั่งกลางวงผู้พันฯ ทั่วประเทศ ย้ำให้กำลังพลวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด ไม่ให้ใช้พื้นที่เป็นหน่วยเลือกตั้ง

โดย THE STANDARD TEAM
10.03.2023
 • LOADING...
ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้

วันนี้ (10 มีนาคม) มีรายงานข่าวว่า พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) สั่งการในที่ประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกวาระพิเศษ ถึงระดับผู้บังคับกองพัน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ในเรื่องการวางตัวและการปฏิบัติตัวของกำลังพลกองทัพบกในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น โดยย้ำให้วางตัวเป็นกลาง และปฏิบัติตัวตามแนวทางที่กำหนดอย่างเคร่งครัดว่าสิ่งไหนควรทำและสิ่งไหนไม่ควรทำหรืออย่าทำ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาส่งผลต่อภาพลักษณ์กองทัพบก ต่อความเป็นกลางทางการเมือง 

 

ทั้งนี้ กองทัพบกได้ออกแนวทางปฏิบัติของกำลังพลกองทัพบกในการสนับสนุนการเลือกตั้งคือ สิ่งที่ควรปฏิบัติ 5 ข้อ 

 

 1. กองทัพบกสนับสนุนให้กำลังพลเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง ให้กำลังพลไปทำหน้าที่ใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง ให้เป็นตัวอย่างของประชาชนทั่วไป 

 

 1. รวมทั้งให้คำแนะนำ ชักชวนบุคคลผู้มีสิทธิในครอบครัว ญาติ และมิตรสหาย ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน 

 

 1. ให้ทุกหน่วยส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กำลังพลและครอบครัวได้รับฟังการหาเสียง โดยประกาศแจ้งเตือนให้ทราบถึงวัน เวลา และสถานที่ที่จะมีการหาเสียง และจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมรักษาความสงบเรียบร้อยตามความเหมาะสม ส่วนกำลังพลที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตการเลือกตั้งที่กำลังพลผู้นั้นปฏิบัติงานอยู่ ให้กำลังพลผู้นั้นไปทำหน้าที่ใช้สิทธิลงคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งกลางได้ โดยต้องลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 

 

 1. สำหรับกรณีที่กำลังพลมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตการเลือกตั้งของหน่วยการเลือกตั้งที่ตนเองไปให้การสนับสนุน สามารถไปใช้สิทธิลงคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งนั้น โดยให้กำลังพลดังกล่าวนำคำสั่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งไปแสดง ณ หน่วยเลือกตั้ง เพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 

 1. กำลังพลทหารประจำการที่ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย หรือเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนอกที่ตั้งปกติที่ตนมีภูมิลำเนานั้น และไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้ ให้ผู้บังคับหน่วยนั้นแจ้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมทั้งให้กำลังพลลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยตนเอง เพื่อให้กำลังพลดังกล่าวได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 

 

ส่วนสิ่งที่ไม่ควรทำ 5 ข้อคือ 

 

 1. ไม่ควรให้มีการจัดการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนาในช่วงระยะเวลา 10 วันก่อนเลือกตั้ง 

 

 1. ไม่ควรให้กำลังพลของ ทบ. เป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือเจ้าหน้าที่นับคะแนนโดยเด็ดขาด 

 

 1. ไม่ควรใช้ยานพาหนะหรืออากาศยานของ ทบ. ในการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สมัครหรือกลุ่มที่หวังผลทางการเมืองโดยเด็ดขาด 

 

 1. ไม่ควรให้ใช้พื้นที่ของหน่วยเป็นสถานที่เลือกตั้งหรือเก็บหีบบัตรเลือกตั้ง 

 

 1. ห้ามมิให้กำลังพลของกองทัพบกเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเป็นเจ้าหน้าที่นับคะแนนโดยเด็ดขาด
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising