×

เลือกตั้ง 2566 : ป.ป.ช. เปิดบัญชีทรัพย์สิน 13 ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อนุทินรวยสุด 4,411 ล้านบาท

โดย THE STANDARD TEAM
06.06.2023
  • LOADING...
อนุทิน ชาญวีรกูล

วันนี้ (6 มิถุนายน) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ้นจากตำแหน่งวันที่ 20 มีนาคม 2566 จำนวน 13 คน ดังนี้   

 

อนุทิน ชาญวีรกูล, กิตติชัย เรืองสวัสดิ์, กุลวลี นพอมรบดี, ฉลาด ขามช่วง, ไชยวัฒนา ติณรัตน์, นพคุณ รัฐผไท, ประเสริฐ บุญเรือง, เผดิมชัย สะสมทรัพย์, พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล, วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ, วิสุทธิ์ ไชยณรุณ, เกียรติ สิทธีอมร และ อาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ 

 

โดยรายชื่อน่าสนใจคือ อนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

 

โดยอนุทินพร้อมด้วย ธนนนท์ นิรามิษ คู่สมรสอยู่กินกันฉันสามีภริยา (มิได้จดทะเบียน) แจ้งว่ามีทรัพย์สินทั้งสิ้น 4,411,661,136 บาท และหนี้สินทั้งสิ้น 15,110,298 บาทมีทรัพย์สิน ได้แก่ เงินฝาก 1,184,955,902 บาท, เงินลงทุน 721,127,308 บาท, เงินให้กู้ยืม 159,901,401 บาท, ที่ดิน 13 แปลง 34,602,250 บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นบ้านพักอาศัย ตึกแถว 4 ชั้น 60,601,000 บาท, ยานพาหนะ 749,365,897 บาท, สิทธิและสัมปทาน 1,251,579,334 บาท และทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป) 210,040,000 บาท 

 

มีหนี้สินทั้งสิ้น 14,592,154 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี 215,424 บาท หนี้สินมีหลักฐานเป็นหนังสือ 14,376,730 บาท

 

มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 2,290,040 บาท เป็นเงินเดือนปี 2565 รวม 1,949,040 บาท เบี้ยประชุม 341,000 บาท มีรายจ่ายรวม 19,337,250 บาท โดยจำนวนนี้ระบุว่ามีรายจ่ายจากบันทึกข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่ากับภรรยาเดิม 300,000 บาท

 

ส่วน ธนนนท์ นิรามิษ คู่สมรสอยู่กินกันฉันสามีภริยา (มิได้จดทะเบียน) เจ้าของกิจการ ‘ร้านจ่าจ้าคอฟฟี่’ มีทรัพย์สิน 39,488,041 บาท ได้แก่ เงินฝาก 11,483,141 บาท ยานพาหนะ 499,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 4,045,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 23,460,900 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 518,143 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 839,520 บาท จากกิจการร้านจ่าจ้าคอฟฟี่ มีรายจ่ายรวม 2,778,802 บาท

 

สำหรับยานพาหนะ อนุทินแจ้งถือครองรถยนต์ 2 คัน ยี่ห้อ Rolls-Royce ได้มาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 มูลค่า 11 ล้านบาท และ Porsche ได้มาเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 มูลค่า 9.2 ล้านบาท มีเรือยนต์ 2 ลำ ชื่อนัยน์ภัค 3 มูลค่า 30 ล้านบาท และเศรณี มูลค่า 2.5 ล้านบาท มีเครื่องบิน 3 ลำ คือ Aircraft TBM 930 SOCATA TBM 930 (TBM 700 N) ได้มาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 มูลค่า 139,232,432 บาท เครื่องบิน Embraer Legacy 600 ได้มาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 มูลค่า 534,734,700 บาท ส่วนธนนนท์มีรถยนต์ Mercedes-Benz C250 CGI 2010 ได้มาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 มูลค่า 499,000 บาท

 

ทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจ อนุทินแจ้งถือครองสร้อยข้อมือ 1 เส้น มูลค่า 200,000 บาท, แหวน 4 วง มูลค่า 4.7 ล้านบาท, นาฬิกา 24 เรือน มูลค่า 65,790,000 บาท, พระ 24 องค์ มูลค่า 91,950,000 บาท, เครื่องเบญจรงค์ 11 ตู้ มูลค่า 33.4 ล้านบาท, รูปภาพติดผนัง 8 ภาพ มูลค่า 14 ล้านบาท เป็นต้น

 

ทั้งนี้ในส่วนเงินลงทุน อนุทินยังคงดำเนินการทำสัญญาจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรีเมื่อปี 2562 ในการโอนหุ้นบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) หรือ STPI จำนวน 164,590,285 หุ้น มูลค่า 692,360,608 บาท ให้แก่ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร ดำเนินการอยู่

 

อนุทินยังแจ้งว่ามีเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและนิติบุคคลรวม 5 ราย ได้แก่ บริษัท ซิโน-ไทย ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด (มีบริษัท ซี.ที. เวนเจอร์ จำกัด ของคนตระกูลชาญวีรกูล ถือหุ้นใหญ่) ไม่ระบุวันที่ให้กู้ยืม มียอดหนี้คงเหลือ 30,533 บาท, บริษัท เพอร์เพชวล พรอสเพอริตี้ จำกัด (มี อนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ เป็นกรรมการ) จำนวน 2 ครั้ง ไม่ระบุวันที่ให้กู้ยืม มียอดหนี้คงเหลือรวม 15,382,136 บาท, บริษัท ไทยสเปเชียล สตีล จำกัด (มี รัชดา น้อยศิริ และ ธัญญาภัทร์ ถึงฝั่ง เป็นกรรมการ) ให้กู้ยืมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ยอดหนี้คงเหลือ 135,988,731 บาท และ ปราณี พิริยะมาสกุล ให้กู้ยืมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ยอดหนี้คงเหลือ 8.5 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับบัญชีทรัพย์สินที่แจ้งตอนเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. ปี 2562 จำนวน 4,248 ล้านบาท ไม่มีคู่สมรส หลังพ้นตำแหน่งมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 123 ล้านบาท และมีหนี้สินลดลง 35 ล้านบาท  

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising