×

วันศุกร์สุขสันต์ หนูได้แต่งตัวตามอาชีพในฝันที่โรงเรียน

โดย THE STANDARD TEAM
10.11.2023
  • LOADING...
โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร

วันนี้ (10 พฤศจิกายน) ที่โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ช่างภาพข่าว THE STANDARD เก็บภาพบรรยากาศน้องๆ นักเรียนใส่ชุดไพรเวต ชุดลำลอง และแม้แต่ชุดอาชีพในฝัน มาเข้าเรียนในวันศุกร์สุดสัปดาห์

 

จากการพูดคุยกับเด็กๆ ส่วนมากพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากมาโรงเรียนวันศุกร์ที่สุด เพราะมีความสุขมากที่ได้ใส่ชุดอะไรก็ได้ การมาโรงเรียนทุกวันศุกร์ถือเป็นเรื่องที่สนุกเพราะตัวเขาเองก็อยากรู้ว่าเพื่อนๆ จะใส่ชุดอะไรมา

 

ขณะที่ สุธาศินี รอดดอนไพร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร กล่าวว่า การอนุญาตให้นักเรียนใส่ชุดได้อิสระในวันศุกร์ เรื่องนี้ทางผู้บริหารโรงเรียน ครู สภานักเรียน และผู้ปกครอง ต้องประชุมร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปว่าการอนุญาตจะมีแนวทางอย่างไร โดยในการประชุมจะมีเด็กๆ ที่เป็นตัวแทนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย ส่วนผู้ปกครองและครูก็จะได้วางแนวทางเพื่อกลั่นกรองความเหมาะสม 

 

ทั้งนี้ ประเด็นที่ว่าหากให้แต่งชุดไพรเวตจะสามารถแยกออกว่าเป็นเด็กนักเรียนได้หรือไม่ เรื่องนี้ทางโรงเรียนจัดทำป้ายชื่อเพื่อคล้องไว้ที่คอให้นักเรียนทุกคน เพื่อเป็นข้อตกลงระหว่างโรงเรียนกับนักเรียนว่าห้ามถอดป้ายชื่อ เผื่อเวลาที่นักเรียนอยู่นอกโรงเรียนจะได้รู้ว่าเด็กคนนี้มาจากโรงเรียนอะไร ส่วนหนึ่งก็เพื่อความปลอดภัย เพราะป้ายชื่อดังกล่าวนอกจากจะมีชื่อนาม-สกุลของนักเรียนแล้ว จะมีเบอร์ติดต่อของโรงเรียนประกอบอยู่ด้วย 

 

“การที่มีเด็ก 600 กว่าคน การตัดสินใจอนุญาตให้ใส่ชุดไพรเวตไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะเราต้องฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน และต้องวางแผนให้ครอบคลุมทุกเรื่อง ว่าถ้าอนุญาตแล้วจะดูแลเด็กๆ ได้อย่างไร” สุธาศินีกล่าว

 

สุธาศินีกล่าวอีกว่า ตามปกติแล้วทุกวันศุกร์ที่โรงเรียนจะมีกิจกรรมใส่บาตร ฟังธรรม ช่วงแรกโรงเรียนจะให้นักเรียนสวมใส่ชุดไทย และต่อมาก็ถือเป็นการพัฒนาให้นักเรียนใส่ชุดไพรเวต

 

จากการพูดคุยกับเด็กๆ พวกเขามีความสุขมาก วันแรกส่วนตัวยังลุ้นว่าเด็กๆ จะแต่งมาแบบไหน แต่โชคดีที่โรงเรียนของเราผู้ปกครองเอาใจใส่ จัดสรรชุดให้นักเรียนได้ดีมาก แต่ทั้งนี้ต้องยอมรับว่ามีผู้ปกครองบางส่วนที่ยังมีความกังวลว่าการให้อิสระเรื่องนี้จะดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะเป็นการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ใหม่ ทางโรงเรียนเองจึงต้องประชุมหลายครั้ง หลายกลุ่มที่เกี่ยวข้อง จนได้ข้อสรุป

 

สุธาศินีกล่าวถึงประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำว่า ทางโรงเรียนได้ระบุไว้ชัดเจนว่าหากนักเรียนคนใดไม่พร้อม หรือรู้สึกว่าการแต่งชุดต่างๆ จะเป็นการเพิ่มภาระ โรงเรียนก็อนุญาตให้ใส่ชุดนักเรียน ชุดพละ ตามปกติได้

 

ทั้งนี้ การอนุญาตเรื่องการแต่งกายของโรงเรียนวัดเบญจมบพิตรเป็นไปตามประกาศของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เรื่องแนวทางการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 

ซึ่งมีใจความว่า สถานศึกษาใดจะกำหนดให้นักเรียนแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร หรือแต่งชุดพื้นเมือง ชุดไทย ชุดลำลอง ชุดฝึกงาน ชุดกีฬา ชุดนาฏศิลป์ หรือชุดอื่นๆ แทนเครื่องแบบนักเรียนวันใด ให้เป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนด โดยให้คำนึงถึงความประหยัดเหมาะสมเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองของโรงเรียนในสังกัด

 

เช่นเดียวกับในเรื่องของทรงผม ซึ่งสอดคล้องกับที่กระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียนเพื่อให้เป็นการเคารพสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียน โดยให้นักเรียนไว้ทรงผมได้อย่างอิสระบนพื้นฐานสุขอนามัยที่ดี สะอาด ส่งเสริมบุคลิกภาพและความมั่นใจ

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising