×
SCB 11 11 Last Call

MQDC คว้ารางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2022 ขึ้นแท่นบริษัทที่มีการบริหารจัดการดีที่สุดของประเทศไทยปี 2565

09.09.2022
  • LOADING...
MQDC

HIGHLIGHTS

2 mins. read
  • MQDC (บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำได้รับรางวัล Thailand’s Best Managed Companies จากดีลอยท์ ประเทศไทย ปี 2565 
  • สะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของ MQDC ที่มีความมุ่งมั่นในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน 
  • MQDC Standard มาตรฐานในการดำเนินงานที่ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ และระบบนิเวศของที่อยู่อาศัยโดยรอบ เพื่อตอบโจทย์การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม MQDC (บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำได้รับรางวัล Thailand’s Best Managed Companies จากดีลอยท์ ประเทศไทย ปี 2565 ตอกย้ำพันธกิจหลักขององค์กร ที่มุ่งมั่นในการริเริ่ม คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมเพื่อมอบความสุขและสร้างสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับทุกสิ่งบนโลก หรือ Pioneering in Sustainnovation for All Well-Being

 

MQDC

 

วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MQDC (บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล Best Managed Companies จากดีลอยท์ ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรึกษาทางธุรกิจระดับโลก โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของ MQDC ที่มีความมุ่งมั่นในการนำองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการ กำหนดนโยบายการทำงานอย่างมีจริยธรรม และมีการกำกับดูแลกิจการและบริหารทางการเงินที่ดี รางวัลนี้ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญของทีมงานทุกคน

 

“รางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2022 สะท้อนถึงความตั้งใจของพวกเราทุกคนในการขับเคลื่อนบริษัทให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ดังนั้น MQDC จึงมีการตั้งมาตรฐานในการดำเนินงานหรือ MQDC Standard ที่ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ และระบบนิเวศของที่อยู่อาศัยโดยรอบ เพื่อตอบโจทย์การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาสำหรับคิดค้นและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่นำไปสู่ความยั่งยืนของการอยู่อาศัย รวมถึงมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม พัฒนาการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ และสร้างสรรค์กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกโครงการของ MQDC” วิสิษฐ์กล่าว

 

MQDC

 

ทั้งนี้ รางวัล Thailand’s Best Managed Companies 2022 จัดโดยบริษัท ดีลอยท์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำในระดับนานาชาติ ดังนั้นจึงมีกระบวนการคัดเลือกพิจารณาองค์กรที่เข้ารอบและมีขั้นตอนการตัดสินอย่างเข้มงวด โดยมีคณะกรรมการอิสระซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากภาคธุรกิจและสถาบันการศึกษาเป็นผู้ทำหน้าที่ตัดสินตามแนวทางปฏิบัติสากลของการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล Best Managed Companies ของดีลอยท์

 

โดยบริษัทที่เข้าร่วมการคัดเลือกจะต้องผ่านการประเมินทักษะและแนวทางการบริหาร ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์กลยุทธ์ วิเคราะห์การดำเนินงานทางธุรกิจ ความสามารถและนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กรและพันธสัญญา ตลอดจนการกำกับดูแลภายในองค์กรและการเงินขององค์กร รวมถึงมีการประเมินเปรียบเทียบกับกรอบการประเมินที่ได้มีการใช้กับบริษัทเอกชนที่มีการจัดการที่ดีที่สุดทั่วโลกกว่า 1,200 แห่ง

 

Best Managed Companies เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Deloitte Private โดยการพิจารณารางวัลใช้มาตรฐานและกระบวนการตัดสินเดียวกันทั่วโลก รางวัล Best Managed Companies จัดทำขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 29 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 เริ่มจากประเทศแคนาดา และปัจจุบันรางวัลนี้ได้กลายเป็นรางวัลด้านธุรกิจที่สำคัญรางวัลหนึ่งของโลก

 

ขณะที่ สุภศักดิ์ กฤษณามระ กรรมการผู้จัดการ ดีลอยท์ ประเทศไทย กล่าวว่า การมอบรางวัล Best Managed Companies สะท้อนความสำเร็จของบริษัทเอกชนที่ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยมาตรฐานการบริหารจัดการระดับสูงด้วยนวัตกรรมและประสิทธิภาพระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม และได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ บริษัทผู้ชนะ Best Managed Companies ประจำปี 2565 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในทุกด้านที่กล่าวมา ขอแสดงความยินดีกับบริษัทผู้ชนะทุกบริษัท นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมยินดีและสนับสนุนพันธกิจที่พวกเขาที่มีต่อบุคลากร ลูกค้า และชุมชนอย่างต่อเนื่อง


  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising