×

ก้าวไกล จับตา ส.ว. ตั้งคณะกรรมาธิการ 30 วัน ศึกษาประชามติ หวังพิจารณาบนข้อเท็จจริง ไม่ตุกติก

โดย THE STANDARD TEAM
22.11.2022
  • LOADING...
พรรคก้าวไกล

วันนี้ (22 พฤศจิกายน) ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขตบางแค กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล กล่าวในฐานะผู้เสนอญัตติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามที่สภามีมติในการออกเสียงประชามติ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ระบุว่า เป็นที่น่าเสียดายที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้ (21 พฤศจิกายน) ไม่อนุญาตให้มีตัวแทนจากฝั่ง ส.ส. เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงในฐานะผู้เสนอญัตติ จึงไม่สามารถตอบข้อสงสัยในหลายๆ เรื่องที่วุฒิสภามีข้อกังวลจากสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) บางท่านได้ 

 

อาทิ เรื่องเนื้อหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับญัตตินี้ รวมไปถึงประเด็นด้านการประหยัดงบประมาณ ที่ ครม. สามารถดำเนินการได้โดยผ่านการตราเป็นพระราชกำหนด เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประชามติในบางมาตรา ก็เป็นช่องทางที่ทำให้การจัดทำประชามติ สามารถจัดพร้อมกับการเลือกตั้งเพื่อประหยัดงบประมาณได้ เป็นต้น

 

ณัฐพงษ์กล่าวอีกว่า หากในที่ประชุมวุฒิสภาได้รับทราบเหตุผลต่างๆ เหล่านี้ ผลการลงมติก็อาจมีทิศทางต่างออกไป เพราะเหตุผลที่ให้ไว้ สำหรับการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาศึกษาก่อน 30 วัน ด้วยเหตุผลที่ให้ไว้ข้างต้นทั้งสิ้น น้อยคนมากที่จะอภิปรายไปในทิศทางไม่เห็นด้วยกับการทำประชามติ มีแต่บอกว่าเห็นด้วย แต่อยากให้พิจารณาศึกษาให้รอบคอบอย่างมีวุฒิภาวะให้สมกับเป็น ‘วุฒิสภา’ (ตามคำอภิปรายของ ส.ว. บางท่าน)

 

ณัฐพงษ์กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการตั้งกรรมาธิการขึ้นมาศึกษานี้ จะดำเนินไปด้วยความตรงไปตรงมา พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันตามที่ได้เสนอไว้ อย่าได้ขอเวลาขยายกรอบการพิจารณาออกไป ลากเกมเตะถ่วง ตามที่หลายๆ คนได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในที่ประชุม 

 

“ผมได้แต่หวังว่ากรรมาธิการของวุฒิสภาที่ตั้งขึ้นมาศึกษาพิจารณาญัตตินี้ จะเปิดโอกาสให้ ส.ส. เข้าชี้แจงในฐานะผู้เสนอญัตติ เพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์ของผู้เสนอญัตติ มากกว่าการอ่านและตีความเอาเองจากลายลักษณ์อักษร เพื่อให้การพิจารณาศึกษาในกรณีดังกล่าวมีความถูกต้อง รอบคอบ ครบถ้วน และเป็นการพิจารณาศึกษาอย่างมีวุฒิภาวะ ตามที่วุฒิสมาชิกได้อภิปรายไว้ในห้องประชุมจันทราแห่งนี้” ณัฐพงษ์กล่าวทิ้งท้าย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising