×

กระทรวงสาธารณสุขสั่งเฝ้าระวังโรคซิฟิลิส หลังปี 62 พบในกลุ่มผู้ป่วยวัยรุ่นสูงถึง 40.42%

21.05.2019
  • LOADING...
Syphilis

กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายหน่วยในสังกัดกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรคซิฟิลิสอย่างใกล้ชิด หลังพบว่า สถานการณ์โรคซิฟิลิสมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งมีจำนวนผู้ติดโรคสูงขึ้นถึง 40.42% และที่น่าตกใจคือปี 2562 พบเด็กแรกคลอดป่วยซิฟิลิสถึง 249 ราย พร้อมแนะนำวิธีป้องกันให้ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อลดความเสี่ยง รวมถึงการเจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองซิฟิลิสและเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอ

 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากรายงานสถานการณ์โรคซิฟิลิส ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 13 พฤษภาคม 2562 พบผู้ป่วย 3,080 ราย ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี คิดเป็น 40.42% รองลงมาคือ กลุ่มผู้ใหญ่อายุระหว่าง 25-34 ปี หรือจำนวน 24.48%

 

ทั้งนี้ ทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผยต่อว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นสัญญาณถึงการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยของกลุ่มวัยรุ่น วัยเรียน และวัยเจริญพันธุ์ อันสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ จึงได้สั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์โรคซิฟิลิสในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมประสานสถานศึกษาให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันโรค

 

สำหรับซิฟิลิสเป็นโรคติดต่อจากทางเพศสัมพันธ์ หรือได้รับเลือดจากผู้ติดเชื้อ โดยผู้ป่วยจะทราบว่าตัวเองติดเชื้อต่อเมื่อได้รับการตรวจเลือด และสำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อซิฟิลิสแล้วไม่ได้รับการรักษา อาจส่งผลถึงทารกในครรภ์ได้ โดยในปี 2562 พบเด็กแรกคลอดป่วยซิฟิลิสถึง 249 ราย

 

โดยอาการของโรคหลังจากได้รับเชื้อระยะแรกอาจพบแผลที่อวัยวะเพศ จากนั้นแผลจะหายและมีผื่นตามร่างกาย ฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือที่อวัยวะเพศ อาจมีผมร่วงเป็นหย่อมๆ ผู้ติดเชื้อบางรายอาจจะไม่แสดงอาการ แต่เชื้อจะอยู่ในร่างกาย ถ้าไม่ได้รับการรักษา สามารถจะก่อให้เกิดความผิดปกติที่สมอง ระบบหัวใจ และหลอดเลือด อย่างไรก็ตาม โรคซิฟิลิสสามารถรักษาให้หายได้ด้วยยา แต่ต้องตรวจติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง

 

ขณะที่การป้องกันโรคซิฟิลิส กรมควบคุมโรคชี้แจงว่า สามารถทำได้โดยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และรับผิดชอบต่อคู่และสังคม ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย หากมีความเสี่ยงมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ขอแนะนำให้เจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองซิฟิลิสและเอชไอวีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูแลสุขภาพของตนเอง และลดโอกาสการแพร่เชื้อของโรคได้

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising