×

กระทรวงศึกษาธิการชงงบจ้างภารโรงให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ ดีเดย์ 1 พ.ค. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
28.02.2024
  • LOADING...
กระทรวงศึกษาธิการ จ้างภารโรง

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์) สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอของบประมาณสนับสนุนให้จัดสรรนักการภารโรงให้สถานศึกษาทั่วประเทศว่า จากการลงพื้นและได้รับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรคต่างๆ นั้น ทำให้ทราบถึงปัญหาของโรงเรียนว่าการที่โรงเรียนไม่มีนักการภารโรง ส่งผลทำให้ครูมีภาระเพิ่มขึ้น เนื่องจากนอกจากจะทำหน้าที่ในการสอนนักเรียนแล้ว ยังต้องทำงานที่ไม่ใช่การสอน เช่น ต้องทำหน้าที่ในการซ่อมบำรุง ทำความสะอาดอาคารสถานที่ ดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน และอีกหลายๆ หน้าที่ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเห็นในปัญหาดังกล่าว จึงอยากให้ครูได้มีเวลาในการเตรียมการสอน รวมทั้งดูแลเด็กนักเรียนและพัฒนาตัวเองมากขึ้น 

 

“กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีการตั้งเรื่องของบประมาณปี 2567 ในการจ้างนักการภารโรงให้ทุกโรงเรียนที่ขาด โดยจากการรวบรวมข้อมูลพบว่ามีความต้องการนักการภารโรงจำนวน 14,210 อัตรา เป็นเงิน 639,450,000 บาท (อัตราละ 9,000 บาทต่อเดือน) สามารถเริ่มจ้างได้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 30 กันยายน 2567 นอกจากนี้ในงบประมาณปี 2568 ยังจะมีการดำเนินการจ้างอีกจำนวน 25,370 อัตรา เป็นเงินจำนวน 2,739,960,000 บาท ซึ่งจะสามารถดำเนินจ้างได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 จากนั้นก็จะดำเนินการเตรียมการเพื่อของบประมาณในปีต่อๆ ไปอีกด้วย” สุรศักดิ์กล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising