×

ประชุม ครม. วันนี้ คลังเตรียมเสนอขออนุมัติ 2 แสนล้าน จาก พ.ร.ก. กู้เงิน 5 แสนล้าน ใช้เยียวยาโควิด ด้าน ศธ. ออกมาตรการลดค่าเทอมช่วยนักเรียน-ผู้ปกครอง

โดย THE STANDARD TEAM
27.07.2021
  • LOADING...
ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันนี้ (27 กรกฎาคม) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้อง PMOC ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล 

 

โดยวาระการประชุมที่น่าสนใจในวันนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะเสนอโครงการมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ของนักเรียน ครู และผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด เพื่อให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการ โดยในหลักการเบื้องต้นคือ ศธ. จะไม่ทิ้งเด็กคนใดคนหนึ่งไว้ข้างหลังและไปให้ถึงผู้ปกครอง และมาตรการช่วยเหลือสถานศึกษาให้ได้พัฒนาเรื่องสื่อเรียนการสอน โดยมาตรการทั้งหมดจะใช้งบประมาณกลางในการดำเนินการ 

 

นอกจากนี้เรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียนมัยมศึกษาตอนปลายให้เปิดช่องทางการเรียนการสอนผ่าน On Air ในรูปแบบการเรียนการสอนของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้มากขึ้น เพื่อให้เด็กมีช่องทางการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

 

ขณะที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ ที่กระทรวงหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดค่าเล่าเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด ที่เป็นนักศึกษาชาวไทยระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคสมทบ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

 

พร้อมกับคาดการณ์ว่า กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ จะเสนอขอ ครม. เห็นชอบ การขอขยายกรอบก่อหนี้เพิ่มเติม วงเงิน 2 แสนล้านบาท ภายใต้ พ.ร.ก. เงินกู้ 5 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณปี 2564

 

หลังในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อปรับแผนบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 โดยจะมีการขยายกรอบก่อหนี้ใหม่เพิ่มเติมอีก 1-2 แสนล้านบาท เป็นการทำแผนกู้เงินเพิ่มมารองรับมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีการล็อกดาวน์ 13 จังหวัดในช่วงนี้ ซึ่งแผนกู้เพิ่ม 1-2 แสนล้านบาทดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบ พ.ร.ก. กู้เงินเพิ่มเติม 5 แสนล้านบาท ซึ่งจะต้องดำเนินการกู้ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ เนื่องจากขณะนี้เงินกู้ 1 ล้านล้านบาทใช้วงเงินหมดแล้ว

 

นอกจากนี้ต้องจับตาที่ประชุม ครม. จะมีการพิจารณาแต่งตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยแทน ฉัตรชัย พรหมเลิศ ที่จะเกษียณอายุราชการ 30 กันยายนนี้ โดยจะโยก จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้ามห้วยมาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย แล้วแต่งตั้ง ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นเพื่อนกับกลุ่มทุนพลังงาน มาเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะมีแผนจะใช้ที่กรมอุทยานแห่งชาติ 8 แสน-1 ล้านไร่ ทำพลังงานสะอาด และโยก สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชนที่อาวุโสที่สุดในกระทรวงมหาดไทยไปเป็นปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดทางคนการเมืองขึ้นเป็นอธิบดีแทน

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising