×

หุ้นนางงาม MGI เข้าเทรดวันแรก ปิดภาคเช้าบวกแรงกว่า 40% พบคนดังถือหุ้นเพียบ ทั้ง ‘อิงฟ้า-ชาล็อต-หมอพงศ์ศักดิ์-สุระ ซีอีโอ COM7

14.12.2023
 • LOADING...
MGI

หุ้น บมจ.มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai วันนี้ (14 ธันวาคม) เป็นวันแรก ราคาเปิดการซื้อขายที่ 6.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.30 บาท หรือบวก 26.26% จากราคาจองซื้อ IPO ที่ 4.95 บาท 

 

โดยระหว่างซื้อขายภาคเช้าวันนี้ ราคาหุ้น MGI ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ 7.55 บาท บวก 52.52% ส่วนราคาต่ำสุดอยู่ที่ 6.20 บาท บวก 25.25% จากนั้นราคามาปิดการซื้อขายภาคเช้าที่ 6.95 บาท บวก 40.40% จากราคา IPO 

 

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ถือ 10 อันดับแรก พบว่ามีบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายราย และบริษัทจดทะเบียนมาร่วมถือหุ้น ได้แก่ อิงฟ้า วราหะ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022, ชาล็อต ออสติน รองอันดับ 5 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022, นพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี นักลงทุน VI, สุระ คณิตทวีกุล นักลงทุนชื่อดัง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.คอมเซเว่น หรือ COM7, พีรเจต สุวรรณนภาศรี นักลงทุนชื่อดัง, บมจ.คาร์มาร์ท หรือ KAMART 

 

MGI ซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มอุปโภคบริโภค ด้วยมูลค่าระดมทุน 297 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,039.50 ล้านบาท 

 

MGI ดำเนินธุรกิจพาณิชย์จากการจัดประกวดนางงาม ‘มิสแกรนด์ไทยแลนด์’ และ ‘มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ตลอดจนธุรกิจสื่อและบันเทิง และธุรกิจบริหารจัดการศิลปิน โดยสินค้าที่บริษัทจำหน่ายเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าและผิวกาย, ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ, ผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารเสริม ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ ‘Miss Grand’ ‘NangNgam’ และ MGI และสินค้าที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่ไม่ใช่ของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 75:25 ของรายได้จากธุรกิจพาณิชย์ 

 

MGI มีทุนชำระหลังเสนอขาย 105 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 150 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 60 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และผู้ลงทุนสถาบัน 45 ล้านหุ้น, ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 9 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 6 ล้านหุ้น 

 

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E Ratio) เท่ากับ 11.76 เท่า ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง

 

โดยมีบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

 

ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MGI เปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการระดมทุน บริษัทจะนำไปลงทุนปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและผลิตรายการทางออนไลน์ พัฒนาขีดความสามารถของระบบสารสนเทศ ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท

 

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

 

MGI มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ถือหุ้นสัดส่วน 42.86% และ รัชพล จันทรทิม ถือหุ้นสัดส่วน 28.56% 

 

เปิดรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ MGI 

 

 1. ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ถือหุ้นสัดส่วน 42.86%
 2. รัชพล จันทรทิม ถือหุ้นสัดส่วน 28.57%
 3. บมจ.คาร์มาร์ท หรือ KAMART ถือหุ้นสัดส่วน 2.86%
 4. พีรเจต สุวรรณนภาศรี ถือหุ้นสัดส่วน 2.24%
 5. ขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์ ถือหุ้นสัดส่วน 0.95%
 6. ชาล็อต ออสติน ถือหุ้นสัดส่วน 0.95%
 7. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี ถือหุ้นสัดส่วน 0.95%
 8. สุระ คณิตทวีกุล ถือหุ้นสัดส่วน 0.95%
 9. อิงฟ้า วราหะ ถือหุ้นสัดส่วน 0.95% 
 10. กฤติเดช ประชานุกูล ถือหุ้นสัดส่วน 0.71%
 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising