×

ชงลดค่าไฟฟ้า ใช้เดือนกุมภาพันธ์เป็นฐาน ส่วนเกินใช้ไฟฟรี-ลด 30-50%

20.04.2020
  • LOADING...

วันนี้ (20 เมษายน) สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แถลงหลังมาตรการแก้วิกฤตค่าไฟแพง ช่วยประชาชนช่วงวิกฤตโรคโควิด-19 

 

เปิดเผยว่า ค่าไฟฟ้าช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนบางส่วนที่ค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทำงานอยู่บ้าน (Work from Home) ตามนโยบายของรัฐบาล 

 

ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า ผู้ใช้ไฟฟ้ามีทั้งหมด 20 ล้านครัวเรือน แบ่งมาตรการช่วยเหลือ ดังนี้

 

– ผู้ใช้ไฟประเภทกลุ่ม 5 แอมป์ ประมาณ 10 ล้านราย มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน กลุ่มนี้เดิมรัฐมีมาตรการให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วย 

 

ที่ประชุมเสนอปรับเป็นใช้ไฟฟ้าฟรี 150 หน่วยต่อเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม

 

– ผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 800 หน่วยต่อเดือน 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอให้มีมาตรการช่วยเหลือในส่วนเกิน โดยยึดเอาจำนวนการใช้ไฟฟ้าเดือนกุมภาพันธ์เป็นตัวตั้ง

 

หมายความว่า เดิมในเดือนกุมภาพันธ์ใช้ไฟฟ้าไว้เดิมกี่ยูนิต และเมื่ออยู่บ้านแล้วเดือนมีนาคมมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกี่ยูนิต ในส่วนที่เพิ่มขึ้นเราจะมีมาตรการคือ หากว่ากลุ่มนี้เคยใช้ไฟฟ้าไว้ในเดือนกุมภาพันธ์กี่ยูนิตก็ตาม แต่เดือนมีนาคมใช้เพิ่มขึ้น แต่ยังใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย จะให้ใช้ไฟฟ้าในส่วนเกินฟรี

 

เช่น เดือนกุมภาพันธ์ใช้ไฟฟ้า 300 หน่วย พออยู่บ้านใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 700 หน่วย ดังนั้น ยังไม่เกิน 800 หน่วย ส่วนต่างเพิ่มอีก 400 ยูนิต จะให้ใช้ไฟฟรี 

 

– ผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 800 หน่วย

 

ตัวอย่างเช่น เดือนกุมภาพันธ์เคยใช้ 500 หน่วย เดือนมีนาคมใช้ 1,000 หน่วย กรณีนี้ส่วนต่างจากที่ใช้เดิม จะลดจำนวนหน่วยลง 50%

 

เดือนมีนาคมใช้ไฟฟ้า 1,000 หน่วย แสดงว่าเพิ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ 500 หน่วย 

 

ลด 50% ของหน่วยที่เพิ่มจะเหลือ 250 หน่วย ดังนั้น จะใช้ฐานเดือนกุมภาพันธ์ 500 หน่วย + 250 หน่วย เท่ากับ 750 หน่วย มาคิดค่าไฟฟ้า

 

– ผู้ใช้ไฟเกินกว่า 3,000 หน่วย 

 

เช่น เดือนกุมภาพันธ์ใช้ 1,200 หน่วย เดือนมีนาคมใช้ไฟฟ้า 3,200 หน่วย ส่วนต่าง 2,000 หน่วย จะลดให้ 30% ของจำนวนหน่วย

 

ดังนั้น จะเอา 2,600 หน่วย มาคิดค่าไฟฟ้าตามอัตราก้าวหน้าปกติ

 

โดยข้อเสนอวันนี้จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยจะพยายามเร่งรัดให้เข้า ครม. ในวันพรุ่งนี้ (21 เมษายน)

 

สำหรับมาตรการลดค่าไฟฟ้าจะลดให้ในรอบบิล 3 เดือน ตั้งแต่มีนาคมถึงพฤษภาคม โดยทั้งหมดเทียบเดือนกุมภาพันธ์เป็นฐาน เพราะถือเป็นเดือนที่ใช้ไฟฟ้าปกติ

 

สำหรับค่าไฟรอบบิลที่ออกมาแล้ว ทั้งเดือนมีนาคมและเมษายนบางส่วนจะคืนค่าไฟฟ้ากลับไปในรอบบิลถัดไปให้ โดยใช้วิธีหักค่าไฟฟ้า ไม่ใช้วิธีคืนเงินค่าไฟฟ้า เพราะจะยุ่งยากมาก 

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories