×

กบน. ย้ำชัด 1 พ.ค. นี้ ขึ้นราคาดีเซลเป็น 32 บาทต่อลิตร เตรียมขยับขั้นบันไดขีดเพดานไม่เกิน 35 บาท

28.04.2022
  • LOADING...
ราคาดีเซล

กบน. ปรับราคาน้ำมันดีเซลเป็น 32 บาทต่อลิตร เริ่ม 1 พฤษภาคม 2565 นี้ เพื่อลดผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนให้น้อยที่สุด พร้อมพิจารณาการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซล สร้างเสถียรภาพราคาน้ำมันดีเซลของไทยในระยะยาว

 

กุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติเห็นชอบแนวทางการปรับราคาน้ำมันดีเซลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 32 บาทต่อลิตร หลังจากนั้น กบน. จะพิจารณาปรับราคาเป็นขั้นบันได เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรึงราคาน้ำมันดีเซล

 

โดยปัจจุบันหากไม่มีการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ราคาน้ำมันดีเซลจะอยู่ที่ประมาณ 40 บาทต่อลิตร และจากการอุดหนุนเพียงครึ่งเดียวจะทำให้เพดานการปรับราคาจะอยู่ที่ประมาณ 35 บาทต่อลิตร ซึ่งในแต่ละรอบสัปดาห์ราคาน้ำมันตลาดโลกมีการปรับลดลง ก็จะมีการปรับเงินอุดหนุนและปรับเพดานราคาลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันต่อไป

 

ในส่วนของน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียมก็จะทยอยปรับลดการชดเชยลงเช่นกัน โดยจะปรับลดการชดเชยลงสัปดาห์ละ 2 บาท และมีเป้าหมายจะจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันดีเซลพรีเมียมลิตรละ 1 บาท

 

นอกจากนี้ กบน. ยังได้พิจารณาการปรับลดการชดเชยในกลุ่มน้ำมันเบนซินและ E85 โดยจะปรับลดการชดเชยจากกองทุนน้ำมันฯ ลงสัปดาห์ละ 1 บาท จากในปัจจุบันที่อุดหนุนอยู่ที่ 3.53 บาทต่อลิตร โดยมีเป้าหมายให้มีการอุดหนุนที่ 0.53 บาทต่อลิตร

 

อย่างไรก็ตาม กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะเป็นกลไกและเครื่องมือที่สำคัญในการรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศในช่วงภาวะวิกฤตไม่ให้สูงเกินไป จนเกิดผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชนและการเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะอุดหนุนและชดเชยในระยะสั้นชั่วคราวเพื่อให้เกิดระเบียบวินัยทางการเงินการคลังเป็นสำคัญ

 

ปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 26 เมษายน 2565 ติดลบ 56,278 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 24,302 ล้านบาท และบัญชีก๊าซหุงต้ม (LPG) ติดลบ 31,976 ล้านบาท

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising