×

เปิดตู้เซฟ ครม. ประยุทธ์ 5 รมช. ศึกษา หนี้ท่วม 66 ล้าน สุวพันธุ์ แจงละเอียด นาฬิกา-ไอโฟน

19.01.2018
 • LOADING...

วันนี้ (19 มกราคม 2561) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งในรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 หรือ ครม. ประยุทธ์ 5 จำนวน 18 ราย

 

นอกจากนี้ยังเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินกรณีรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 16 ราย

 

กรณีพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 จำนวน 2 ราย

 

และกรณีพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 จำนวน 4 ราย

 

รวมถึงการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กรณีพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 และ พล.อ. กัมปนาท รุดดิษฐ์ สมาชิก สนช. กรณีพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560

 

สำหรับรัฐมนตรีใหม่ที่เพิ่งเคยเข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งแรก จำนวน 10 ราย มีดังนี้

 1. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สิน 29,320,171.27 บาท หนี้สิน 6,316,092.67 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 23,005,078.60 บาท

 

 1. พล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และนางวิภาพร ช้างมงคล คู่สมรส มีทรัพย์สิน 31,868,090.60 บาท หนี้สิน 1,633,736.57 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 30,234,354.03 บาท

 

 1. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนางมณี โควสุรัตน์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 60,073,687.80 บาท หนี้สิน 59,239.70 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 60,014,448.10 บาท

 

 1. นายกฤษฎา บุญราช เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางขนิษฐา บุญราช คู่สมรส มีทรัพย์สิน 17,541,927.58 บาท หนี้สิน 2,273,858.40 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 15,268,069.18 บาท

 

 1. นายลักษณ์ วจนานวัช เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางศรัณยา วจนานวัช คู่สมรส มีทรัพย์สิน 84,566,662.89 บาท ไม่มีหนี้สิน

 

 1. นายวิวัฒน์ ศัลยกําธร เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางมาลิน ศัลยกำธร คู่สมรส มีทรัพย์สิน 28,489,813.95 บาท ไม่มีหนี้สิน

 

 1. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนางวรรณา ชูโชติถาวร คู่สมรส มีทรัพย์สิน 179,116,947.43 บาท ไม่มีหนี้สิน

 

 1. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

มีทรัพย์สิน 16,028,670.98 บาท ไม่มีหนี้สิน

 1. นายอุดม คชินทร เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางกาญจนา คชินทร คู่สมรส มีทรัพย์สิน 67,144,730.37 บาท หนี้สิน 210,000,000 บาท มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน 66,934,730.37 บาท ทั้งนี้ หนี้สินทั้งหมดมาจากเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นของคู่สมรส

 

 1. นายสมชาย หาญหิรัญ เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนางอัญชลี หาญหิรัญ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 72,480,554.96 บาท ไม่มีหนี้สิน

 

ส่วนรัฐมนตรี ครม. ประยุทธ์ 5 ที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนแล้ว แต่ถูกสับเปลี่ยนตำแหน่ง 8 ราย ประกอบด้วย

 

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ อดีต รมว.กระทรวงเกษตร

รับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี

รวมทรัพย์สินและคู่สมรสมากกว่าหนี้สิน 35,278,559.78 บาท

 

สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

รับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

รวมทรัพย์สินและคู่สมรสมากกว่าหนี้สิน 26,129,821.50  บาท

 

สุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

รับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมทรัพย์สินและคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มากกว่าหนี้สิน 90,836,749.37 บาท

 

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

รวมทรัพย์สินและคู่สมรสมากกว่าหนี้สิน 87,545,680 บาท

 

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อีกตำแหน่ง

รวมทรัพย์สินและคู่สมรสมากกว่าหนี้สิน 30,849,028.14 บาท

 

ชุติมา บุณยประภัศร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รับตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

รวมทรัพย์สินกว่าหนี้สิน 238,861,209.43 บาท

 

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

รับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รวมทรัพย์สินและคู่สมรสมากกว่าหนี้สิน 48,804,646.70 บาท

 

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

รับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

รวมทรัพย์สินกว่าหนี้สิน 113,165,080.13 บาท

 

สำหรับการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินครั้งนี้ สื่อมวลชนให้ความสนใจกับหมวดรายการทรัพย์สินอื่นๆ เช่น เครื่องประดับ นาฬิกา และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 200,000 บาท เป็นพิเศษ ผลพวงจากกรณีของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกลาโหม ที่ไม่ปรากฏรายการแสดงทรัพย์สินอื่นๆ ในบัญชีทรัพย์สินเลย จนเกิดประเด็นใหญ่โตเมื่อถูกพบว่าพลเอก ประวิตร มีรสนิยมใส่นาฬิกาหรูและเครื่องประดับอยู่เป็นประจำ

 

รัฐมนตรีที่ดูจะแสดงรายการทรัพย์สินอื่นๆ ละเอียดที่สุดเห็นจะเป็น สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งแจงทรัพย์สินอื่นๆ ถึง 50 รายการ แม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือไอโฟน 6 เอส และไอโฟน 7 ก็ยังแจ้งในบัญชีทรัพย์สินด้วย

 

ขณะที่ ลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็เป็นอีกคนที่แจงทรัพย์สินระเอียดยิบ แม้กระทั่งพระพุทธรูป 17 องค์ มีราคาองค์ละ 500-2,500 บาท ก็นำมาแสดงด้วย

 

รวมไปถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กอบศักดิ์ ภูตระกูล ที่ไม่มีเครื่องประดับ หรือนาฬิกาใดๆ แต่มีเปียโน 1 หลัง มูลค่า 5 แสนบาท

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising