×

LIFE TIP: Positive Affirmations การย้ำหรือยืนยันความคิดเชิงบวก ช่วยประคองใจได้เมื่อเจอความทุกข์

12.07.2023
  • LOADING...
Positive Affirmations

หากอ่านหนังสือแนวจิตวิทยาบ่อยๆ มักจะเจอคำว่า Affirmations อยู่บ่อยๆ เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนมายด์เซ็ตบางอย่างในคนที่ติดกับดักความคิดลบของตัวเอง ซึ่งการนึกถึงอะไรดีๆ ซ้ำๆ การมองโลกแง่บวกซ้ำๆ เป็นการยืนยันในเชิงบวกที่ส่งผลดีอย่างมากต่อความคิด ความเชื่อ และการกระทำ รวมทั้งยังช่วยให้คุณสร้างมุมมองในแง่ดีมากขึ้น เสริมความเข้มแข็งในการเผชิญกับความทุกข์ยากได้ดีขึ้น ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำทีละขั้นตอนในการฝึกฝนการคิดแบบ Positive Affirmations ที่ทำได้ง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน 

 

1. จดความคิดเชิงลบออกมาดู

 

ขั้นแรกให้ลองเขียนระบุความคิดเชิงลบหรือความเชื่อที่คุณมักจะคิดว่าตัวเองคิดอยู่บ่อยๆ เช่น ฉันไม่เก่งเลย, ฉันไม่ดีพอ หรือฉันมักจะทำพลาด, ฉันมักจะล้มเหลวอยู่เสมอ ฯลฯ การเขียนออกมาแบบนี้จะทำให้เราตระหนักถึงรูปแบบความคิดเชิงลบเหล่านี้ของตัวเอง จากนั้นเราจะวางแผนจัดการความคิดลบๆ เหล่านี้ในขั้นตอนต่อไป 

 

2. สร้าง Positive Affirmations ของตัวเองขึ้นมา

 

ให้สร้างการยืนยันเชิงบวกด้วยความคิดดีๆ คำพูดดีๆ และการมองโลกดีๆ ที่มีต่อตัวเอง เพื่อต่อต้านความคิดเชิงลบแต่ละอย่างที่เขียนขึ้นมาในข้อ 1 ซึ่งการสร้าง Positive Affirmations ตัวอย่างเช่น เพื่อต่อต้านความเชื่อที่ว่าฉันไม่ดีพอ อาจใช้การยืนยันหรือคิดย้ำๆ ว่า ฉันมีค่าและมีความสามารถ สำหรับฉันมักจะทำพลาด ก็อาจใช้ว่า ความผิดพลาดทำให้ฉันเรียนรู้และเติบโตขึ้น

 

3. คิดหรือพูดอะไรที่เป็นบวกต่อตัวเองซ้ำๆ 

 

การทำซ้ำเป็นคีย์สำคัญในการทำให้ Positive Affirmations ได้ผล โดยพยายามยืนยันซ้ำหลายๆ ครั้งต่อวัน ยิ่งเมื่อพบว่าตัวเองกำลังจะคิดลบอีกแล้ว ก็ให้พูดซ้ำๆ เงียบๆ ในใจ พูดออกมาดังๆ หรือแม้แต่การจดไว้แล้วอ่านย้ำก็ได้ 

 

4. ทำให้ Positive Affirmations รวมเข้ากับชีวิตประจำวัน

 

ตื่นนอนตอนเช้า ก่อนเข้านอนตอนกลางคืน หรือเวลาอื่นๆ ที่อยู่คนเดียว ก็ให้พูดหรือคิดถึงสิ่งดีๆ บ่อยๆ จะช่วยให้เราจำข้อความดีๆ คำพูดดีๆ มันจะกลายเป็นสิ่งที่ช่วยฉุดดึงเราขึ้นมาจากความกลัว ให้มีพลังใจ และเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น

 

ภาพ: Shutterstock

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising