×

กรุงไทยประกาศพันธสัญญาการดำเนินธุรกิจปี 2565 มุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อคนไทย ในงานสัมมนาผู้บริหาร ‘Courage to Change กล้าเปลี่ยน เพื่อก้าวนำ’ [ADVERTORIAL]

โดย THE STANDARD TEAM
02.12.2021
  • LOADING...
‘Courage to Change กล้าเปลี่ยน เพื่อก้าวนำ

HIGHLIGHTS

3 mins. read
  • ‘Courage to Change กล้าเปลี่ยน เพื่อก้าวนำ’ แกนหลักในการดำเนินธุรกิจในทุกมิติของ ‘กรุงไทย’ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา และยังถูกใช้เป็นคอนเซปต์ของการจัดงานสัมมนาแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจ ปี 2565 ที่จัดขึ้นเพื่อเผยวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจของผู้บริหาร ที่จะนำองค์กรให้ฝ่าทุกวิกฤต เพื่อนำธนาคารสู่ความยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารกรุงไทยกว่า 10,000 คน รับชมการถ่ายทอดสดในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา  

‘ธนาคารพาณิชย์’ ช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา เจอศึกหนักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตั้งแต่การทรานส์ฟอร์มสู่ ‘ดิจิทัลแบงกิ้ง’ และตัวแปรที่ไร้สัญญาณเตือนอย่างวิกฤตโควิด-19 ที่เป็นตัวเร่งให้ทุกองค์กรต้องปรับกลยุทธ์เพื่อลงแข่งขันกันบนแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคนี้ รวมไปถึงทิศทางของสถาบันการเงินในอนาคต หนึ่งในภาคธุรกิจสำคัญที่ต้องให้ความจริงจังกับเรื่องความยั่งยืน 

 

‘กรุงไทย’ ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ด้วยบทบาทในการเป็นเสาหลักเศรษฐกิจของประเทศ ก็เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กร วิสัยทัศน์ของผู้นำ จนสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในทุกวิกฤตและทุกยุคสมัย ไม่ว่าบริบททางการเงินจะเปลี่ยนไปอย่างไร สิ่งเดียวที่ ‘กรุงไทย’ เดินหน้าอย่างไม่เปลี่ยนแปลง คือ การพัฒนาศักยภาพขององค์กร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน

 

 

ใช่เพียงคำมั่น เพราะกรุงไทยทำได้จริง โดยเฉพาะช่วงปีที่ผ่านมากรุงไทยเดินหน้าลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแบบดิจิทัลต่อเนื่อง ทั้งการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 และการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ อาทิ แอปพลิเคชันเป๋าตัง ช่วยให้คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสและความช่วยเหลือทางการเงิน รวมทุกแพลตฟอร์มดิจิทัลของธนาคาร มีผู้ใช้งานกว่า 40 ล้านคน ทำให้คนไทยสามารถเข้าสู่สังคมไร้เงินสดได้อย่างแท้จริง รวมถึงการเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจที่เพิ่งคว้ารางวัล Thailand’s Bank of the Year in 2021 จากนิตยสาร The Banker UK ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับธนาคารที่มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศในทุกมิติ มุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงินดิจิทัล สอดรับกับกระแสดิจิทัลดิสรัปชันและพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนสนับสนุนและผลักดันนโยบายภาครัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ บรรณาธิการบริหาร THE STANDARD ผู้ดำเนินรายการ

 

ล่าสุด ไม่หยุดเดินหน้าเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง จัดงานสัมมนาแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจ ปี 2565 ภายใต้คอนเซปต์ ‘Courage to Change กล้าเปลี่ยน เพื่อก้าวนำ’ ประกาศพันธสัญญาการดำเนินงานปี 2565 เป็นต้นไป เผยวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ธุรกิจของผู้บริหาร ที่จะนำองค์กรให้ฝ่าทุกวิกฤต เพื่อนำธนาคารสู่ความยั่งยืน เพื่อตัวเรา เพื่อลูกค้าของธนาคารกรุงไทย และเพื่อคนไทย โดยมีทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารกรุงไทยกว่า 10,000 คน รับชมการถ่ายทอดสดในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา   

 

กฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย

 

กฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า “ธนาคารกรุงไทยไม่ใช่องค์กรที่ทำธุรกิจเพื่อหวังผลกำไร แต่ยังมุ่งเน้นส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อตัวเรา องค์กร และสังคม ปลูกฝังการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการขององค์กร การประกาศพันธสัญญาครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญที่จะปลุกความกล้าในตัว ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะพาองค์กรขึ้นเป็นผู้นำในทุกด้าน”  

 

ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ประกาศเดินหน้ายุทธศาสตร์คู่ขนานระหว่างการดำเนินธุรกิจ 2 รูปแบบอย่างต่อเนื่อง 

  • เติบโตธุรกิจหลักควบคู่ไปกับการลดต้นทุน เปรียบเสมือน ‘เรือบรรทุกเครื่องบิน’ ไม่ละทิ้งหัวใจหลักของธนาคาร คือ การเติบโตของธุรกิจ ใช้กลยุทธ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่ไปกับการลดต้นทุนการดำเนินงาน  
  • แสวงหาโอกาสใหม่ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล ให้เหมือน ‘เรือเร็ว’ โดยหลักการทำงานดังกล่าวต้องอาศัยความคล่องแคล่วและรวดเร็ว วิเคราะห์ข้อมูล Big Data มุ่งเน้นการต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า (X2G2X) เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจแบบใหม่ๆ 

 

นอกจากนี้ ธนาคารยังผลักดันความเป็น Paperless Organization และ Creating Shared Value (CSV) หรือการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับกิจการและสังคมไปพร้อมกัน โดยหัวใจสำคัญที่สุดที่จะผลักดันองค์กรไปข้างหน้า คือ ‘คน’ ทุกคนในองค์กรต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเอง ไม่กลัวที่จะแสวงหาทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อนำพาองค์กรให้เติบโตและประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน 

 

Krungthai

ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย

 

“การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นหนึ่งในวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุด แต่ธนาคารก็ยืนหยัดและดำรงไว้ซึ่งภารกิจในการเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของประเทศ ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่อยู่เคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤต ผมเชื่อมั่นว่ายุทธศาสตร์ที่เดินหน้าต่อไปจากนี้จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กรสามารถฝ่าฝันทุกวิกฤต และก้าวเป็นผู้นำได้เหมือนช่วงเวลาที่ผ่านมา” ผยง ศรีวณิช กล่าว

 

ปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด

 

“จงทำงานด้วยแรงบันดาลใจ อย่าทำงานด้วยแรงจูงใจ” แง่คิดจาก 2 วิทยากรพิเศษ

งานสัมมนาในครั้งนี้ยังได้วิทยากรมากประสบการณ์ 2 ท่าน มาร่วมบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการ ‘เปลี่ยน’ ได้แก่  

 

จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

 

ปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ผู้มอง Change เป็น Chance จนสามารถนำพาองค์กรที่อยู่มายาวนานกว่า 110 ปี ฝ่าคลื่นลมแห่งการเปลี่ยนแปลง และ จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ผู้ซึ่งทรานส์ฟอร์มตัวเองและหน้าที่การงาน จากธุรกิจร้านเช่าวิดีโอของที่บ้าน ให้กลายเป็นธุรกิจคอนเทนต์ที่มีมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท

 

พันธสัญญา ‘Courage to Change กล้าเปลี่ยน เพื่อก้าวนำ’ ที่ชาวกรุงไทยได้ทำร่วมกันเพื่อเดินทัพยุทธศาสตร์ เชื่อว่าจะนำพาองค์กรที่ดำเนินธุรกิจมากว่าครึ่งศตวรรษ ให้ก้าวสู่ควาเป็นผู้นำอย่างสง่างามและยั่งยืนได้อย่างแน่นอน  

 

“เพราะความกล้าในวันนี้ คือจุดเริ่มต้นแห่งความเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นของธนาคารและคนไทยทุกคน” 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising