×

สจล. ผนึกความร่วมมือ IBM พัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ AI เตรียมเปิดตัวต้นเดือน ก.ย. นี้

24.08.2023
  • LOADING...

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. (KMITL) ยกระดับความร่วมมือกับ IBM เดินหน้าพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ AI การเขียนโค้ด ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งจะเปิดตัวโครงการในวันที่ 6 กันยายน 2566 หลังจากเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ทักษะดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม IBM SkillsBuild

 

เมื่อเร็วๆ นี้ Yean Feng Yue, Corporate Social Responsibility Leader, IBM Asia Pacific ต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. (KMITL) ที่เยี่ยมชม IBM Office ที่ Marina Bay Financial Centre และ IBM i4 Studio และเข้าร่วมการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ The New Era of AI, Future of Workforce in the Era of Generative AI และ Introducing IBM SkillsBuild: Essential Tech Learning for Master Students

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบริษัท IBM ประเทศไทย ได้ทำความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ทักษะดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม IBM SkillsBuild ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ AI การเขียนโค้ด ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งจะเปิดตัวโครงการในวันที่ 6 กันยายน 2566

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สจล. และรักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม กล่าวว่า สจล. ได้สำรวจความต้องการพัฒนาทักษะของนักศึกษาใหม่ และพบว่าทักษะหลัก 5 อันดับแรกที่พวกเขาต้องการเรียนรู้ ได้แก่ ทักษะดิจิทัล, การสื่อสารดิจิทัล, คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์, ความเป็นผู้นำและการแก้ปัญหา และการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมที่สอดคล้องกับทักษะแรงงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน 

 

ดังนั้น การร่วมมือกับ IBM ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตร จึงถูกนำมาใช้ในกลุ่มหลักสูตรนักเรียนจากวิทยาลัยและคณะทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนในวิชานี้ และเปิดให้สาธารณชน นักเรียนมัธยมปลายที่สนใจทั่วประเทศได้เรียนเก็บเครดิตล่วงหน้าได้ เพื่อลงทะเบียนเรียนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือเก็บเครดิตกับองค์กรระดับโลกของแพลตฟอร์มของ IBM เพื่อเพิ่มโอกาสการก้าวหน้าในอาชีพการงานในระดับโลกในอนาคตเช่นกัน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จรสวรรณ โกยวานิช ผู้อำนวยการสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KLLC) กล่าวว่า สจล. และ KLLC มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ก้าวข้ามอุปสรรค ทำให้การศึกษาระดับโลกพร้อมใช้งานสำหรับผู้เรียนทุกภูมิหลัง วิสัยทัศน์นี้รวมถึงการพัฒนาระบบการค้นหาทักษะและโปรไฟล์ที่ทันสมัย ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถแสดงความสามารถที่พัฒนาขึ้นในลักษณะที่เป็นส่วนตัว 

 

แนวทางนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดช่องว่างระหว่างการศึกษาแบบดั้งเดิมกับความต้องการของแรงงานสมัยใหม่ เราคาดการณ์ภูมิทัศน์ที่บุคคลไม่เพียงแต่จะได้รับทักษะ แต่ยังดูแลและแสดงความสามารถของพวกเขา ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

นอกจากนี้ หลักสูตรออนไลน์ของ KMITL ที่เรียกว่า KMITL Masterclass เรียนได้ทางเว็บไซต์ klix.kmitl.ac.th ซึ่งเปิดรับผู้เรียนที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับบุคคลทั่วโลก

 

ทั้งนี้ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2565 เป็นศูนย์พัฒนาหลักสูตร จัดหลักสูตรการเรียนรู้ที่หลากหลาย รองรับทุกขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองของคนทุกวัย ตั้งแต่วัยต้นจนถึงผู้สูงอายุ มีหลักสูตรระยะสั้นเกือบ 100 หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และหลักสูตรพิเศษซึ่งร่วมมือกับพันธมิตร และหลักสูตรที่กำลังจะมาถึงจาก IBM SkillsBuild จะคุ้มค่ากับการรอคอยที่จะพัฒนาทักษะของนักเรียนไทย และเติมเต็มความรู้ของพวกเขาให้พร้อมสำหรับทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกในอนาคตอันใกล้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising