×

กสิกรไทยจับมือ ThaiBMA เปิดขายหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศผ่านบล็อกเชน

19.06.2020
  • LOADING...

จงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยร่วมกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) เสนอขายและออกหุ้นกู้สกุลเงินยูโรให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศผ่านเทคโนโลยี Distributed Ledger Technology (DLT) หรือบล็อกเชน (Blockchain) ภายใต้โครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน โดยธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทยที่เสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศในโครงการทดสอบฯ นี้

 

ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่เปิดขายในโครงการดังกล่าวเป็นหุ้นกู้สกุลเงินยูโรชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 17 ล้านยูโร แบ่งเป็น 17,000 หน่วย อายุหุ้นกู้ประมาณ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0.52% ต่อปี โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อันดับความน่าเชื่อถือระดับสูงสุด ‘F1+(tha)’

 

อย่างไรก็ตาม การออกหุ้นกู้สกุลเงินยูโรมูลค่า 17 ล้านยูโรนี้ อยู่ในโครงการหุ้นกู้ธนาคารกสิกรไทย วงเงินไม่เกิน 3 หมื่นล้านบาท ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุญาตให้ธนาคารสามารถเสนอขายหุ้นกู้ภายใต้โครงการ Medium Term Note ได้ภายในระยะเวลา 2 ปี ถือเป็นการจัดหาช่องทางของแหล่งเงินทุนที่หลากหลายรูปแบบ ให้สามารถปรับใช้ตามสถานการณ์ของตลาด

 

นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในงานนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยธนาคารร่วมกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้นำร่องโครงการ Registrar Service Platform Phase 1 (RSP1) และบรรจุอยู่ในโครงการทดสอบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับตลาดทุน ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวถือเป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนในระยะที่ 1 ซึ่งสามารถรองรับการเสนอขายหุ้นกู้ได้หลายรูปแบบ หลายสกุลเงิน

 

ทั้งนี้ ในฐานะตัวกลางในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จุดเด่นของเทคโนโลยีบล็อกเชนที่นำมาใช้จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถซื้อ-ขาย ตรวจสอบ และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories