×

แบงก์กสิกรไทยช่วย SME และรายย่อยสู้เศรษฐกิจผันผวน คลอดมาตรการแบ่งเบาภาระหนี้ และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

19.01.2024
  • LOADING...
ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทยยืนหยัดดูแลลูกค้า และดำเนินการเชิงรุกในการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจผันผวนมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านมาตรการความช่วยเหลือต่างๆ เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้ และช่วยเสริมสภาพคล่องด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ โดยเฉพาะการดูแลและช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบาง ตลอดจนการเสริมสภาพคล่องที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจให้กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ SME

 

รุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารในฐานะกลไกหลักในการเป็นแหล่งเงินทุนสำคัญเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและการดำรงชีวิตของคนไทย ธนาคารได้ให้ความสำคัญกับการดูแลและช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้น ตลอดจนผู้ประกอบการ SME ที่ยังเผชิญผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ซึ่งธนาคารได้ช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มต่างๆ ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านมาตรการความช่วยเหลือและช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสมกับลูกค้า โดยคำนึงถึงศักยภาพและโอกาสในการปรับตัวของลูกค้าในอนาคต เพื่อช่วยกันประคับประคองลูกค้าที่มีศักยภาพให้สามารถก้าวผ่านสถานการณ์ที่มีความผันผวนโดยไม่สะดุด และสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

 

ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าในเชิงรุกผ่านมาตรการต่างๆ ที่สำคัญ 2 ด้าน ได้แก่

 

  1. มาตรการแบ่งเบาภาระหนี้ให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์โควิด โดยธนาคารได้เสนอมาตรการต่างๆ ให้แก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงการพักชำระหนี้ และการลดดอกเบี้ย โดยในช่วงที่ประเทศเผชิญกับวิกฤตโควิดอย่างหนักในปี 2563 ธนาคารได้ช่วยเหลือลูกค้าไปกว่า 1.6 ล้านราย คิดเป็นยอดการช่วยเหลือภายใต้มาตรการช่วยเหลือตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยกว่า 428,000 ล้านบาท และแม้ว่าจำนวนลูกค้าที่อยู่ในมาตรการช่วยเหลือจะทยอยลดลงตามสถานการณ์โควิดที่ค่อยๆ ดีขึ้นในแต่ละปีตามลำดับ ภาวะเศรษฐกิจไทยยังคงมีความท้าทายและขยายตัวแบบไม่กระจายตัวทั่วถึง ซึ่งในปัจจุบันธนาคารยังคงช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2566 ธนาคารมีลูกค้าที่อยู่ในมาตรการช่วยเหลือแบบเบ็ดเสร็จตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยคิดเป็นยอดสินเชื่อกว่า 186,000 ล้านบาท

 

  1. มาตรการเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อเพิ่มเติม ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ได้แก่

 

2.1 สินเชื่ออัตราดอกเบี้ย 0% ระยะเวลา 1 ปี เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ SME ที่ธุรกิจชะลอตัว และทำให้สามารถรักษาการจ้างงานเป็นจำนวนมาก

 

2.2 สินเชื่ออัตราดอกเบี้ย 1% ระยะเวลา 5 ปี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบหนักจากธุรกิจที่ต้องหยุดชะงัก

 

2.3 สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 2% ระยะเวลา 2-5 ปี สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีศักยภาพ เพื่อลดภาระต้นทุนของผู้ประกอบการ

 

2.4 วงเงินสินเชื่อต่อรายต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับลูกค้ารายย่อย เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อและบริการทางการเงินในระบบให้กับลูกค้ารายย่อย

 

ธนาคารกสิกรไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลและช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยจะพิจารณามาตรการความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถก้าวผ่านวิกฤตและเดินหน้าต่อไปได้ ทั้งในการดำเนินธุรกิจและการดำรงชีพ โดยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือสามารถดำเนินการติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารได้

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising