×

เลือกตั้ง 2566 : จุรินทร์บอก ตำแหน่งประธานสภาไม่มีกฎเกณฑ์ว่าต้องเป็นพรรคการเมืองใด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และผลลงคะแนน

โดย THE STANDARD TEAM
29.05.2023
  • LOADING...
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

วันนี้ (29 พฤษภาคม) เวลา 11.30  น. ที่กระทรวงพาณิชย์ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต่อประเด็นการเลือกประธานรัฐสภา ว่าขึ้นอยู่ที่การลงคะแนนในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าจะเลือกบุคคลใดเป็นประธานสภา โดยไม่มีกฎเกณฑ์ใดที่จะแน่นอนว่าต้องเป็นของพรรคการเมืองใด อย่างไร อยู่ที่เมื่อถึงเวลามีผู้เสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นประธานรัฐสภาในที่ประชุมกี่คน และที่ประชุมสภาก็ลงคะแนน เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นเช่นนั้นมา

 

ส่วนที่เป็นข้อกังวลว่าประธานรัฐสภาจะมีผลต่อการเลือกคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น จุรินทร์มองว่ารัฐธรรมนูญและกฎเกณฑ์กติกาเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ในอดีตเวลาจะมีการนำชื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าฯ อยู่ที่พรรคการเมืองใดจะรวมเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มากเพียงใด และเรียนให้ประธานรัฐสภารับทราบและประธานตรวจสอบและนำชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ 

 

แต่ในปัจจุบันนี้รัฐธรรมนูญเปลี่ยนไป เพราะนายกรัฐมนตรีจะต้องเลือกลงคะแนนในที่ประชุมรัฐสภา คือที่ประชุมร่วมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา เพราะฉะนั้นจึงขึ้นอยู่กับผลกันการลงคะแนน บทบาทของประธานสภาในการนำชื่อนายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าฯ ก็น้อยลง เพราะขึ้นอยู่กับผลการลงคะแนนในที่ประชุมรัฐสภา ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องเป็นเช่นนั้น

 

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า จำเป็นหรือไม่ที่ประธานรัฐสภาจะต้องมาจากพรรคการเมืองที่ได้คะแนนมากที่สุด จุรินทร์ตอบว่า อยู่ที่ผลการลงคะแนนในที่ประชุม ซึ่งที่ผ่านมาก็มีทั้งกรณีที่พรรคที่ได้คะแนนอันดับหนึ่งและไม่ได้คะแนนอันดับหนึ่ง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละยุคสมัยและผลการลงคะแนน

 

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ตำแหน่งประธานรัฐสภาควรจะเป็นบุคคลที่มีความอาวุโสหรือไม่ จุรินทร์กล่าวตอบว่า คุณสมบัติของประธานรัฐสภาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว ว่าจะต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะหากไม่เป็น ก็เป็นประธานรัฐสภาไม่ได้อยู่แล้ว และคุณสมบัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นอย่างไรบ้างก็มีระบุให้ชัดเจน และต้องประกอบกับที่ประชุมเลือกมาเป็นลำดับหนึ่ง จะเป็นบุคคลรุ่นไหนก็ได้ เป็นบุคคลที่มีศักยภาพ และเป็นบุคคลที่สภาเลือกมา 

 

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ไทม์ไลน์การเลือกประธานรัฐสภาจะเป็นช่วงไหน จุรินทร์กล่าวตอบว่า ตนไม่สามารถตอบได้ ต้องนับหนึ่งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียก่อน หากมีการรับรองแล้วจึงจะเรียกประชุมรัฐสภาได้

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising