×
400103

จักรพันธ์ พลังประชารัฐ ชี้ฝ่ายค้านเทียบรัฐธรรมนูญผิดฝาผิดตัว บางคนย้อนยุค 2475 ถอยหลังลงคลอง

โดย THE STANDARD TEAM
24.09.2020
  • LOADING...

วันนี้ (23 กันยายน) จักรพันธ์ พรนิมิตร ส.ส. กทม. เขต 30 พรรคพลังประชารัฐ อภิปรายญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่า ต้องเริ่มต้นจากการเคารพเสียงส่วนใหญ่ที่เห็นชอบรัฐธรรมนูญปี 2560 จากการทำประชามติ ซึ่งต้องให้เขามั่นใจว่าหากจะมีการแก้รัฐธรรมนูญนั้น ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ขณะเดียวกันก็จะต้องรับฟังเสียงข้างน้อยตามหลักการสำคัญของประชาธิปไตยที่ ‘ยึดมติเสียงส่วนใหญ่ เคารพสิทธิเสียงส่วนน้อย’ 

 

นอกจากนี้การแก้รัฐธรรมนูญยังจะต้องยึดหลักการไม่ขัดกันแห่งผลประโยชน์ โดยให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. เพื่อความเป็นอิสระในการร่างรัฐธรรมนูญ ป้องกันข้อครหาที่ว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ของนักการเมือง 

 

ท้ายที่สุดจะต้องยึดผลการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญของ กมธ. วิสามัญที่สภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว ซึ่งเห็นพ้องกันว่าหมวด 1 และ 2 ในเรื่องรูปแบบของรัฐและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2560 มีความครบถ้วนสมบูรณ์อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ อีก

 

“การที่พรรคฝ่ายค้านเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ว่าเหมือนกับรัฐธรรมนูญฉบับ 2521 ถือเป็นการเปรียบเทียบผิดฝาผิดตัว เพราะรัฐธรรมนูญฉบับ 2521 นายกรัฐมนตรีสามารถมาจากคนนอกได้โดยตรง แต่ฉบับ 2560 นายกรัฐมนตรีต้องได้รับการเสนอชื่อจากพรรคการเมือง และเสนอให้ประชาชนรับทราบก่อนการเลือกตั้ง ถือเป็นการให้ประชาชนได้มีสิทธิ์พิจารณาผู้ที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ตั้งแต่ในช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง นอกจากนี้การที่ฝ่ายค้านบางท่านยกรัฐธรรมนูญปี 2475 ว่าดีนั้นยิ่งไปกันใหญ่ เพราะในฉบับนั้นบัญญัติให้มี ส.ส. ประเภท 2 ที่มาจากการแต่งตั้ง ถือเป็นการย้อนยุค” จักรพันธ์ กล่าว

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories