×

‘ก.ล.ต.’ ประสาน ‘ดีอีเอส’ พิจารณาดำเนินการกรณีหลอกลวงลงทุนผ่านโซเชียลมีเดีย

24.09.2022
  • LOADING...
หลอกลวงลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ประสานขอความร่วมมือไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) โดยนำส่งเอกสารหลักฐานกรณีพบพฤติกรรมหลอกลวงลงทุนผ่านโซเชียลมีเดีย พร้อมแนะนำประชาชนตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่แนะนำการลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจ หรือหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First

 

ตามที่ ก.ล.ต. ได้เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ โดยมี ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุม เพื่อหาแนวทางป้องกัน และแก้ปัญหาอาชญากรรมทางออนไลน์ที่สำคัญ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า “ก.ล.ต. พร้อมให้ความร่วมมือกับดีอีเอส โดยหลังจาก ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อความโฆษณาชวนเชื่อ และชักชวนให้ประชาชนลงทุนในลักษณะหลอกลวงผ่านช่องทางออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชน ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และนำรายชื่อขึ้นไว้ใน Investor Alert บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง พร้อมนี้ได้รวบรวมเอกสารหลักฐาน และนำส่งให้กับดีอีเอสเพื่อดำเนินการต่อไป”

 

ในกรณีที่ ก.ล.ต. ตรวจพบว่ามีการกระทำอันเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ก.ล.ต. ประสานขอความร่วมมือ ‘ดีอีเอส’ พิจารณาดำเนินการกรณีหลอกลวงลงทุนผ่านโซเชียลมีเดีย

 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่แนะนำการลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจ หรือหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ได้ที่แอปพลิเคชัน SEC Check First และเว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th หัวข้อ SEC Check First หากมีข้อสอบถาม หรือมีเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่น่าสงสัย โปรดแจ้งที่ ‘ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.’ โทร. 1207 หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising