×

‘ก.ล.ต.’ สั่ง Zipmex แจ้งคืบหน้าดำเนินการตามคำสั่งศาลสิงคโปร์

17.09.2022
  • LOADING...
ก.ล.ต.

สำนักงาน ก.ล.ต. ให้บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตามคำสั่งศาลสิงคโปร์

 

ตามที่ศาลสิงคโปร์ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 กรณีคำขอพักชำระหนี้ของกลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ ให้พักชำระหนี้ได้ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นอกจากนี้สั่งให้กลุ่มบริษัทซิปเม็กซ์ พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ (Creditor Committee) โดยเฉพาะกรณีประเทศไทย รวมทั้งการดำเนินการอื่นๆ นั้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีหนังสือเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 แจ้งให้บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด (Zipmex) ประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับการพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ (Creditor Committee) ตามคำสั่งศาลสิงคโปร์ เพื่อรักษาประโยชน์ของลูกค้าซึ่งเข้าข่ายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท และขอให้ Zipmex ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินการดังกล่าวต่อ ก.ล.ต. ภายในวันที่ 23 กันยายน 2565

 

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ก.ล.ต. ได้ให้ข้อมูลกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เกี่ยวกับกรณีที่ Zipmex อาจมีพฤติการณ์เข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) และกฎหมายอื่น

 

และเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 พนักงาน ก.ล.ต. ได้เข้าให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรณี Zipmex และ เอกลาภ ยิ้มวิไล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Zipmex ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.ก.สินทรัพย์ดิจิทัลฯ ที่สั่งให้นำส่งข้อมูลกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (Wallet) ที่ใช้เก็บทรัพย์สินของลูกค้า

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising