×

IMF ชื่นชมไทย ‘บริหารหนี้สาธารณะได้ดี’ เหตุเงินกู้รัฐบาลไทยเกือบทั้งหมดเป็นสกุลบาท ได้รับผลกระทบจากดอลลาร์สหรัฐแข็งน้อย

18.11.2022
  • LOADING...
หนี้สาธารณะ

ในการประชุมหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไทยและ IMF ไทยได้รับคำชื่นชมจาก IMF เรื่องการบริหารหนี้สาธารณะของไทย เนื่องจากเงินกู้รัฐบาลไทยเกือบทั้งหมดเป็นสกุลบาท ทำให้ได้รับผลกระทบจากดอลลาร์สหรัฐแข็งน้อย 

 

พรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ร่วมประชุมหารือทวิภาคีกับ คริสตาลินา จอร์จีวา กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ในระหว่างการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ครั้งที่ 29 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ วันที่ 18 พฤศจิกายน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


โดยจอร์จีวาได้ชื่นชมการบริหารจัดการนโยบายการคลังของไทย โดยเฉพาะการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ เนื่องจากเงินกู้ของรัฐบาลเกือบทั้งหมดอยู่ในรูปของสกุลเงินบาท ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบจากการที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งตัว

 

นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้มีการหารือถึงภาพรวมในประเด็นด้านเศรษฐกิจ โดย IMF มีความเห็นว่า ภาพรวมเศรษฐกิจของสมาชิกเขตเศรษฐกิจ APEC ในปี 2022 จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่เศรษฐกิจโลกยังคงมีความเสี่ยงจากปัญหาเงินเฟ้อและสถานการณ์ที่ส่งผลต่อราคาพลังงานที่สูงขึ้น 

 

จอร์จีวายังเห็นว่า ความท้าทายทางเศรษฐกิจที่สำคัญในขณะนี้ ได้แก่ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยได้เสนอให้ประเทศไทยแบ่งปันประสบการณ์การรับมือกับปัญหาดังกล่าวแก่ประเทศอื่น และความท้าทายอีกประการหนึ่งคือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย IMF สนับสนุนการใช้กลไก Carbon Pricing 

 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แจ้งว่า การใช้กลไกทางการเงินการคลังเพื่อจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นนโยบายที่กระทรวงการคลังให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังได้กล่าวว่า ประเทศไทยมีโครงการธนาคารต้นไม้ที่ดำเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทำหน้าที่สนับสนุนการปลูกต้นไม้ในชุมชน สนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก กิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset) รวมถึงโครงการสินเชื่อสีเขียว (Green Credit) โดยกระทรวงการคลังยินดีจะหารือในรายละเอียดกับ IMF ในเรื่องของแนวทางการใช้มาตรการการลดคาร์บอนให้สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อไป 

 

นอกจากนี้จอร์จีวายังได้กล่าวสนับสนุนประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค (Connectivity) โดย IMF พร้อมให้ความร่วมมือกับประเทศไทย กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง และอาเซียน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืน

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising