×

สภาผ่านวาระแรกร่างแก้ รธน. ฝ่ายค้าน-รัฐบาล เปิดทางตั้ง สสร. ตีตกร่าง iLaw ส.ว. โหวตให้ 3 เสียง

โดย THE STANDARD TEAM
18.11.2020
  • LOADING...
สภาผ่านวาระแรกร่างแก้ รธน. ฝ่ายค้าน-รัฐบาล เปิดทางตั้ง สสร. ตีตกร่าง iLaw ส.ว. โหวตให้ 3 เสียง

วันนี้ (18 พฤศจิกายน) ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีการประชุมเพื่อลงมติในญัตติทั้ง 7 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระแรก โดยใช้วิธีขานชื่อลงคะแนนรายบุคคลของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ทั้งหมด 732 คน

 

ทั้งนี้ หากญัตติใดจะผ่านในวาระแรก ต้องได้คะแนนเห็นชอบตั้งแต่กึ่งหนึ่งหรือ 366 เสียง โดยในจำนวนนี้ต้องได้คะแนนจาก ส.ว. ตั้งแต่ 82 เสียงขึ้นไป สำหรับผลการลงมติมีดังนี้

 

สภาผ่านวาระแรกร่างแก้ รธน. ฝ่ายค้าน-รัฐบาล เปิดทางตั้ง สสร. ตีตกร่าง iLaw ส.ว. โหวตให้ 3 เสียง

 

สำหรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่ iLaw เป็นผู้แทนเสนอ ซึ่งเป็นร่างที่ม็อบคณะราษฎรเรียกร้องให้รัฐสภาเห็นชอบนั้น มี ส.ว. ลงมติเห็นชอบในหลักการเพียง 3 คน คือ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, พิศาล มาณวพัฒน์ และพีระศักดิ์ พอจิต

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising