×

ม.ศรีปทุม-ดีโหวต เปิดโพล ‘หากเลือกตั้งวันนี้’ ก้าวไกลนำอันดับ 1 แต่เพื่อไทยคะแนนนิยมเพิ่มมากสุด ส่วนนโยบายรัฐที่พอใจคือลดค่าไฟ-น้ำมัน

โดย THE STANDARD TEAM
27.12.2023
 • LOADING...

วันนี้ (27 ธันวาคม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ร่วมกับดีโหวต (D-vote) เปิดเผยผลการวัดคะแนนนิยมของพรรคการเมือง เพื่อประเมินความพึงพอใจและการตอบสนองความคาดหวังของประชาชน ด้วยประเด็น ‘หากมีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งในวันนี้ คุณจะเลือกพรรคใด’ ประจำไตรมาส 4/66 

 

โดยสำรวจระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2566 จากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,168 ตัวอย่าง พบว่า พรรคที่ชนะการเลือกตั้งสูงสุด 6 อันดับแรก มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของคะแนนนิยมเฉลี่ย (เฉลี่ยจากบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบ่งเขตนำมาคำนวณเป็นร้อยละ) จากผลการเลือกตั้งปี 2566 และจากการวัดความนิยมครั้งล่าสุด (22-24 สิงหาคม 2566) โดยพรรคที่ได้ความนิยมเพิ่มขึ้นไปหาน้อยลงตามลำดับดังนี้

 

 • พรรคก้าวไกล เพิ่มขึ้นจากผลการเลือกตั้ง ร้อยละ 29.60 (ลดลงจากการวัดผลครั้งที่แล้วร้อยละ 20.19) โดยหากมีการเลือกตั้งใหม่วันนี้ประเมินว่าจะได้ 196 ที่นั่ง
 • พรรครวมไทยสร้างชาติ เพิ่มขึ้นจากผลการเลือกตั้ง ร้อยละ 15.78 (เพิ่มขึ้นจากการวัดผลครั้งที่แล้วร้อยละ 16.72) โดยหากมีการเลือกตั้งใหม่วันนี้ประเมินว่าจะได้ 42 ที่นั่ง
 • พรรคภูมิใจไทย เพิ่มขึ้นจากผลการเลือกตั้ง ร้อยละ 8.72 (เพิ่มขึ้นจากการวัดผลครั้งที่แล้วร้อยละ 5.06) โดยหากมีการเลือกตั้งใหม่วันนี้ประเมินว่าจะได้ 77 ที่นั่ง
 • พรรคเพื่อไทย ลดลงจากผลการเลือกตั้ง ร้อยละ 25.18 (เพิ่มขึ้นจากการวัดผลครั้งที่แล้วร้อยละ 98.20) โดยหากมีการเลือกตั้งใหม่วันนี้ประเมินว่าจะได้ 106 ที่นั่ง
 • พรรคพลังประชารัฐ ลดลงจากผลการเลือกตั้ง ร้อยละ 31.03 (ลดลงจากการวัดผลครั้งที่แล้วร้อยละ 26.62) โดยหากมีการเลือกตั้งใหม่วันนี้ประเมินว่าจะได้ 28 ที่นั่ง
 • พรรคประชาธิปัตย์ ลดลงจากผลการเลือกตั้ง ร้อยละ 58.88 (ลดลงจากการวัดผลครั้งที่แล้วร้อยละ 54.31) โดยหากมีการเลือกตั้งใหม่วันนี้ประเมินว่าจะได้ 10 ที่นั่ง

 

ทั้งนี้ แม้พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลจะยังมีคะแนนนิยมลดลงเมื่อเทียบกับผลการเลือกตั้ง แต่มีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการวัดผลครั้งที่แล้วมากที่สุด สะท้อนถึงการตอบสนองของประชาชนต่อนโยบายและการทำงานของรัฐบาลในเชิงบวกในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา 

 

ในขณะที่พรรคก้าวไกลซึ่งเป็นแกนนำฝ่ายค้าน แม้จะยังมีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผลการเลือกตั้ง แต่มีคะแนนนิยมลดลงเมื่อเทียบกับการวัดผลครั้งที่แล้ว อาจเป็นผลจากปัญหาด้านบุคลากรของพรรค และพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีคะแนนนิยมลดลงเมื่อเทียบกับการวัดผลครั้งที่แล้วมากที่สุด อาจเป็นผลจากปัญหาภายในพรรคที่มีมาอย่างต่อเนื่องและผลตอบสนองต่อกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

 

ทางศูนย์สำรวจความคิดเห็นฯ ยังได้สำรวจเบื้องต้นในประเด็น ‘ผลงานใดของรัฐบาลเศรษฐาในรอบ 100 วัน ที่คุณประทับใจมากที่สุด?’ (เลือกได้สูงสุด 3 ตัวเลือก) ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2566 กระจายทุกช่วงอายุ ภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 326 ตัวอย่าง 

 

โดยผลงานที่ผู้ตอบแบบสำรวจประทับใจมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ 

 • ลดค่าไฟ ร้อยละ 25.92 
 • ลดราคาน้ำมัน ร้อยละ 18.15 
 • ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ร้อยละ 15.20 
 • แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน หนี้นอกระบบ ร้อยละ 7.04 
 • พักหนี้เกษตรกร ร้อยละ 5.92

 

และสำหรับประเด็น ‘คุณพอใจในผลงานของรัฐบาลเศรษฐาในภาพรวมหรือไม่?’ ผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่า พอใจมาก ร้อยละ 23.14, ค่อนข้างพอใจ ร้อยละ 20.95, ค่อนข้างไม่พอใจ ร้อยละ 27.11, ไม่พอใจมาก ร้อยละ 22.69 และไม่รู้/ไม่แน่ใจ ร้อยละ 6.10

 

ทั้งนี้ ระบบได้เปิดให้ผู้ตอบแบบสำรวจพิมพ์ตอบอย่างอิสระถึงประเด็นที่อยากฝากไปถึงรัฐบาล โดยระบบ AI สรุปประเด็นได้คือ อยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญด้านการจัดการปัญหาเศรษฐกิจและความยากจน, สร้างโอกาสและช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส, เรียกร้องให้มีการปรับปรุงในด้านการศึกษาและสาธารณสุข ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนา, อยากให้รัฐบาลเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง รวมถึงแสดงความหวังในการทำงานและการรับมือกับปัญหาต่างๆ ของรัฐบาล

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising