×

ธนาคารออมสินเผยดัชนีสตาร์ทอัพ ต้นทุนยังสูง ขาดแรงงาน ต้องการเงินสนับสนุนดอกเบี้ยต่ำ

11.02.2019
  • LOADING...

ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ หรือ SSI ประจำไตรมาส 4 ปี 2561 ซึ่งสำรวจกลุ่มตัวอย่างสตาร์ทอัพทั่วประเทศจำนวน 430 ตัวอย่าง พบว่า ดัชนี SSI ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน อยู่ที่ระดับ 61.75 ซึ่งสูงกว่าค่ากลางที่ระดับ 50 ซึ่งชี้ให้เห็นว่ากลุ่มสตาร์ทอัพมีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ทางธุรกิจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะปัจจัยด้านการลงทุน คำสั่งซื้อ ผลประกอบการ ปริมาณการผลิตและการจ้างงานที่ยังอยู่ในระดับดี เนื่องจากไตรมาส 4 ที่ผ่านมาเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่มีทั้งเทศกาลเฉลิมฉลองและมีวันหยุดต่อเนื่อง ทำให้ตลาดมีความต้องการสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้กลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจเชื่อมโยงได้รับประโยชน์

 

กลุ่มสตาร์ทอัพประเมินภาพรวมเศรษฐกิจยังไม่คึกคักเท่าที่ควร เนื่องจากปัจจัยภายนอกประเทศเป็นสำคัญ โดยเฉพาะประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการของไทยที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานส่งออกวัตถุดิบไปที่จีน ทำให้ผู้ประกอบการไทยอาจชะลอการลงทุนและการจ้างแรงงานลง ส่วนดัชนี SSI ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ส่วนใหญ่ประเมินว่าภาวะธุรกิจในภาพรวมมีโอกาสดีขึ้น จากความชัดเจนเรื่องการเมือง สะท้อนได้จากดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ์ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 67.52 ซึ่งเป็นการปรับตัวดีขึ้นเกือบทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะด้านผลประกอบการ ปริมาณการผลิต และคำสั่งซื้อ

 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มสตาร์ทอัพยังกังวลต่อนโยบายการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ รวมทั้งมาตรการตอบโต้ของจีนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น นอกจากนั้นยังเห็นว่าผู้บริโภคได้เร่งการใช้จ่ายในเทศกาลปีใหม่ไปแล้ว ทำให้อาจชะลอการจับจ่ายใช้สอยลงในระยะเวลาที่เหลือ นอกจากนี้ระดับของต้นทุนยังอยู่ในระดับสูง แต่คาดการณ์ว่าแนวโน้มจะลดลงจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง

 

กลุ่มสตาร์ทอัพประเมินว่า ยังคงมีข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจจากปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายและคำสั่งซื้อ นอกจากนี้ยังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีฝีมือและมีค่าจ้างที่สูง ซึ่งปัจจัยด้านต้นทุนของกลุ่มสตาร์ทอัพยังอยู่ในระดับสูง ทั้งค่าจ้างแรงงานผู้มีทักษะเฉพาะทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าวัตถุดิบ โดยยังต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำที่มีเงื่อนไขการกู้ยืมที่ยืดหยุ่นและมีการ ผ่อนปรนการชำระหนี้เมื่อประสบปัญหา รวมถึงการร่วมลงทุนเพื่อขยายธุรกิจและลงทุนเพิ่มเติมในด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยี

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • ธนาคารออมสิน
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising