×

รัฐบาลขออย่าเชื่อข่าวลืออ่างเก็บน้ำเต็ม กางตัวเลขยังสามารถรับน้ำได้อีก หากระบายน้ำต้องกระทบประชาชนน้อยที่สุด

โดย THE STANDARD TEAM
28.09.2022
  • LOADING...

วันนี้ (28 กันยายน) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพายุโนรู ทำให้มีการเผยแพร่ข้อมูลมีเขื่อนแตกหรือไม่สามารถเก็บกักน้ำได้อีกแล้วผ่านสื่อโซเชียลจนเกิดความเข้าใจผิด จึงขอให้ประชาชนรับฟังข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนและความเคลื่อนไหวของสถานการณ์จากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด

 

รัชดากล่าวว่า จากรายงานสถานการณ์น้ำของกรมชลประทาน ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2565 พบว่าสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง (447 แห่ง) มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 55,078 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 72 ของปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2564 มากกว่าปี 2564 จำนวน 5,935 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 1,156.63 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 462.06 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 21,030 ล้าน ลบ.ม.

 

สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ปริมาตรน้ำในอ่างฯ 50,688 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 71 ของปริมาตรน้ำในอ่างฯ เทียบกับปี 2564 มากกว่าปี 2564 จำนวน 5,727 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 798.10 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 175.47 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 20,249 ล้าน ลบ.ม.

 

ในส่วนของอ่างเก็บน้ำภูมิพล, สิริกิติ์, แควน้อยบำรุงแดน และป่าสักชลสิทธิ์ รวม 4 อ่างเก็บน้ำ มีปริมาตรน้ำในอ่างฯ 16,307 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 66 ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ 363.78 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 22.37 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 8,564 ล้าน ลบ.ม.

 

อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ท่ีอยู่ในเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไปของความจุอ่างฯ จำนวน 15 อ่างฯ เช่น อ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชล (87%) อ่างเก็บน้ำจุฬาภรณ์ (85%) อ่างเก็บน้ำอุบลรัตน์ (82%) อ่างเก็บน้ำลำตะคอง (81%) อ่างเก็บน้ำสิรินธร (85%) อ่างเก็บน้ำทับเสลา (85%) อ่างเก็บน้ำกระเสียว (82%) และอ่างเก็บน้ำศรีนครินทร์ (82%) ซึ่งหลายอ่างเก็บน้ำไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากมรสุม และหน่วยงานภาครัฐมีแผนบริหารจัดการหากจำเป็นต้องระบายน้ำไว้แล้ว เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่รับน้ำได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

 

รัชดาย้ำอีกว่า อ่างเก็บน้ำทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในประเทศไทยยังสามารถรับน้ำได้ ขอให้เชื่อมั่นต่อแผนรับน้ำและการระบายน้ำของรัฐบาล ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานไม่ได้นิ่งนอนใจ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์พายุโนรูอยู่ตลอดเวลา 

 

โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้จัดประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อติดตามสถานการณ์เตรียมการรับมือและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนตัวของพายุโนรู

 

รวมถึงติดตามแนวทางการบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำชี-มูล และติดตามผลการดำเนินการการตรวจสอบความมั่งคงแข็งแรงของเขื่อน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุพนังกั้นลำน้ำแตก รวมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย และกลไกการแจ้งเตือนระดับน้ำที่คาดว่าจะสูงขึ้นในพื้นที่เสี่ยงให้ประชาชนเตรียมอพยพเคลื่อนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินที่สำคัญล่วงหน้าได้ทันสถานการณ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising