×

เชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Future of Banking: Enhancing Customer Experience with an Open Innovative Banking Technology Ecosystem

โดย THE STANDARD TEAM
03.12.2021
  • LOADING...

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดที่เกิดขึ้นในหลายระลอก สร้างความเสียหายต่อภาคธุรกิจในวงกว้าง ความสามารถในการฟื้นตัวของแต่ละกลุ่มธุรกิจมีความแตกต่างกันออกไปอย่างมีนัยสําคัญ โดยมีปัจจัยเรื่อง ‘ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน’ เป็นแรงขับเคลื่อนสู่การปรับตัวให้พร้อมรับกับทุกความท้าทาย 

 

ธนาคารและธุรกิจด้านการเงินถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการกระตุ้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ องค์กรในสถาบันการเงินและธนาคารจึงเร่งการยกระดับการทําดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันไปอีกขั้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สร้างนวัตกรรมที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในชั่วพริบตา ตลอดจนการสร้างความปลอดภัยในทุกธุรกรรมเพื่อความสะดวก และประสบการณ์ความพึงพอใจของลูกค้าและคู่ค้า 

 

IBM และ THE STANDARD ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Future of Banking: Enhancing Customer Experience with an Open Innovative Banking Technology Ecosystem ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-11.20 น. เพื่อรับฟังประสบการณ์ตรงจากผู้บริหารธนาคารกรุงศรีอยุธยาในการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบเปิด หรือ Open API Platform เพื่อรองรับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ ให้สามารถเชื่อมต่อบริการของธุรกิจที่หลากหลายเข้ากับบริการของธนาคารได้โดยง่าย เพื่อความสะดวก และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า รวมไปถึงหัวข้อน่าสนใจมากมาย เช่น

 

  • การเชื่อมต่อบริการของธุรกิจบริษัทพันธมิตรท้ังในและต่างประเทศ ตั้งแต่อีคอมเมิร์ซไปจนถึงประกันภัย การดูแลสุขภาพ การเดินทาง ไลฟ์สไตล์ และอื่นๆ เข้ากับบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาผ่านแพลตฟอร์ม Open API 

 

  • การใช้ประโยชน์จาก API ที่ทันสมัยและปลอดภัย เพื่อยกระดับประสบการณ์และความพึงพอใจของลูกค้า 

 

  • การปลดล็อกข้อจํากัดและเพิ่มศักยภาพด้านการทําดิจิทัลให้กับองค์กรของคุณผ่าน Best Practices จากผู้เชี่ยวชาญของ IBM 

 

โดยผู้ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ ครั้งนี้ ประกอบด้วย

 

  • สยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานกลุ่มสนับสนุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

 

  • ดารานี วรารัตนกุล Partner, Financial Service Sector IBM Thailand

 

  • วิศรุจน์ อัศวรักษ์ Hybrid Cloud Services Leader IBM Thailand

 

  • Arup Laha Executive Architect – Cloud Native Architecture and Enterprise Integration IBM Thailand 

 

  • สุธิดา สุวรรณชาครี Senior Business Analyst, IBM Thailand 

 

และมี ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน จาก THE STANDARD เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังประสบการณ์ตรงจากผู้บริหารธนาคารกรุงศรีอยุธยาและ Best Practices จากผู้เชี่ยวชาญของ IBM สามารถลงทะเบียนผ่านการสแกน QR Code หรือ www.ibm.com/events/reg/flow/ibm/1gm4rfmb/regcteba1/createaccount ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising