×

From the editor 2 : ทางสายกลาง

24.07.2017
  • LOADING...

มองไปรอบๆ ตัว เราได้เห็นตัวอย่างของความไม่เห็นพ้องที่เกิดขึ้นในสังคม หลายกรณีเป็นการปะทะกันระหว่างประสบการณ์แบบเดิมที่กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ กับแนวคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่แปลงร่างเป็นการปฏิวัติทางสังคม เป็นทัศนคติสองกระแสที่มักจะเกิดการกระทบกระทั่งกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

   นักเคลื่อนไหวเรื่องสันติภาพในอเมริการายหนึ่งที่ทีมงานนิตยสาร THE STANDARD มีโอกาสสนทนาด้วยเมื่อไม่นานมานี้ พูดถึงความขัดแย้งส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกว่า มักเป็นการปะทะระหว่างฝ่ายเสรีนิยมกับฝ่ายอนุรักษนิยมเป็นเรื่องปกติ และเธอเชื่อว่าการหาพื้นที่ตรงกลางเป็นหนทางเดียวที่จะพาทั้งสองฝ่ายก้าวข้ามความเห็นต่างที่เกิดขึ้นได้

   มองไปรอบๆ ตัว เราอาจจะได้เห็นตัวอย่างของความไม่เห็นพ้องที่เกิดขึ้นในสังคม หลายกรณีเป็นการปะทะกันระหว่างประสบการณ์แบบเดิมที่กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ กับแนวคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่แปลงร่างเป็นการปฏิวัติทางสังคม  เป็นทัศนคติสองกระแสที่มักจะเกิดการกระทบกระทั่งกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

   ลองนึกถึงฝ่ายคนรุ่นเก่าที่ผ่านชีวิตมาก่อนกับเด็กรุ่นใหม่ที่มีมุมมองบางเรื่องแตกต่างกันตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ฝ่ายแรกให้ความสำคัญต่อพฤติกรรมที่ถูกกาลเทศะในแบบอนุรักษนิยม ฝ่ายหลังเน้นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลแม้ในยามที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะ เราจึงได้เห็นการปะทะทางความคิดเกิดขึ้นเป็นประจำ ตัวอย่างที่เห็นกันบ่อยๆ คือภาษาแบบเป็นกันเองที่ใช้กับเพื่อนฝูง หรือการแสดงออกถึงความรักใคร่ของคู่รักในยุคปัจจุบันที่มักจะขัดหูขัดตาคนรุ่นเก่าในหลายโอกาส

   ถ้าไม่มองเฉพาะเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองและสังคม ในหลายๆ กรณีการยึดมั่นในวิถีแบบเดิมกับการปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเป็นเรื่องของการหาพื้นที่ตรงกลาง หรือการหาสมดุลให้เจอ ไม่ว่าจะเป็นการปรับวิสัยทัศน์ที่จำเป็นเพื่อหาแพลตฟอร์มทางธุรกิจที่เหมาะกับสภาพตลาด การปรับรูปแบบการเล่นในวงการกีฬาเพื่อตามให้ทันคนข้างหน้า หรือเปลี่ยนมุมมองและวิธีคิดเพื่อขับเคี่ยวให้ทันกับคลื่นลูกใหม่ที่ไล่หลังมาแบบหายใจรดต้นคอ

   บริการรถยนต์สาธารณะแบบเดิมๆ กับการยกระดับบริการด้วยแอปพลิเคชันที่กำลังเข้ามามีบทบาทแทนที่ บริการห้องพักแบบเก่ากับการนำเสนอผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ หรือแม้แต่การขยับตัวนำสินค้าที่เรามีไปเข้าร่วมในตลาดที่ให้บริการครอบคลุมผู้ใช้ทั่วโลก ล้วนเป็นกรณีของการหาพื้นที่ตรงกลางที่เหมาะที่ควรได้ทั้งนั้น

   ไม่ต่างกับการหาจุดที่พอเหมาะพอดีให้กับเรื่องส่วนตัว เพราะทุกองค์ประกอบในชีวิต การหาสมดุลหรือทางสายกลางเป็นหัวใจสำคัญเสมอ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising