×

Fed เมินเงินเฟ้อ เดินหน้าคงดอกเบี้ยนโยบายตามคาด ย้ำยังไม่มีแผนถอนมาตรการกระตุ้นในเร็วๆ นี้

28.01.2021
  • LOADING...
Fed เมินเงินเฟ้อ เดินหน้าคงดอกเบี้ยนโยบายตามคาด ย้ำยังไม่มีแผนถอนมาตรการกระตุ้นในเร็วๆ นี้

สถานีโทรทัศน์ CNN รายงานว่าคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 0.00-0.25% ในการประชุมครั้งแรกของ Fed ในปีนี้ พร้อมยืนยันว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับต่ำต่อไปในอนาคตอันใกล้เพื่อช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ และ Fed ไม่ได้วิตกกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน

มติของคณะกรรมการฯ ยังระบุอีกว่า Fed จะยังคงซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) วงเงินรวม 120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน โดย Fed จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ วงเงิน 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน และซื้อตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันการจำนอง (MBS) ในวงเงิน 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

เจอโรม พาวเวลล์ ผู้ว่าการ Fed กล่าวว่าการวิตกกังวลต่อการที่ Fed จะลดระดับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในห้วงเวลานี้เป็นความกังวลที่มาเร็วเกินไป เนื่องจากเศรษฐกิจปัจจุบันยังฟื้นตัวได้ช้าเพราะปัญหาโควิด-19 ระบาด และ Fed มีมาตรการในการรับมืออัตราเงินเฟ้อสูงอยู่แล้ว อีกทั้งในมุมมองของคนที่ทำงานในเชิงนโยบาย ภาวะเงินเฟ้อต่ำเป็นอะไรที่รับมือได้ยากกว่ามาก

สำหรับภาพรวมของสถานการณ์เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะนี้ Fed มองว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 กำลังส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วสหรัฐฯ และทั่วโลก ทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการจ้างงานชะลอตัวลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และพัฒนาการของวัคซีนต้านโควิด-19

ทั้งนี้ พาวเวลล์ย้ำกับผู้สื่อข่าวระหว่างงานแถลงข่าวว่าไม่มีอะไรสำคัญกับเศรษฐกิจตอนนี้มากไปกว่าการฉีดวัคซีน ก่อนให้คำมั่นว่า Fed จะยังคงใช้เครื่องมือทุกอย่างในการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเพื่อให้มีการจ้างงานเต็มศักยภาพและรักษาเสถียรภาพของราคา

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories