×

ศักดิ์สยาม ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง หาสาเหตุอาคารกรุ๊ปทัวร์สนามบินดอนเมืองถล่ม กำหนดเวลา 30 วัน

โดย THE STANDARD TEAM
19.04.2022
  • LOADING...
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

วันนี้ (19 เมษายน) ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ลงนามในคำสั่งลงวันที่ 19 เมษายน 2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีกำแพงอาคาร Service Hall สนามบินดอนเมืองพังถล่ม โดยแต่งตั้ง พิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานสอบสวน และมี กีรติ กิจมานะวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เป็นเลขานุการคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้ว 

 

สำหรับการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้ผนังอาคารดังกล่าวถล่มว่าเกิดจากอะไร ซึ่งกรอบระยะเวลาการสอบสวนตามระเบียบจะไม่เกินในระยะเวลา 30 วัน นับจากที่มีคำสั่งแต่งตั้ง

 

ขณะที่ขอบข่ายอำนาจของคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเข้าตรวจสอบสัญญาจ้างที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สาเหตุข้อเท็จจริง รวมถึงสาเหตุการถล่ม รวมทั้งประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น และให้รายงานผลภายใน 14 วันหลังจากที่มีคำสั่งแต่งตั้ง พร้อมทั้งกำหนดแนวทาง แผนงาน และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ ทอท. นำไปกำกับดูแลผู้รับจ้างแก้ไขอาคาร Service Hall ให้อยู่สภาพสมบูรณ์และปลอดภัยตามมาตรฐานวิศวกรรม นอกจากนั้นให้นำผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงมาถอดบทเรียนและจัดทำคู่มือการก่อสร้าง เพื่อให้ ทอท. นำไปประยุกต์ใช้สำหรับป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในสนามบินทุกแห่ง

 

สำหรับคณะกรรมการ 10 คน ประกอบไปด้วย พิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการ ประกอบไปด้วย หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม, ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม, รศ.เอนก ศิริพานิชกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต กรรมการสภาวิศวกร, ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม, ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และกรรมการและเลขานุการ คือรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising