×

EU ตั้งเป้าหมายใหม่ หวังใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาดมากถึง 42.5% ภายในปี 2030

16.05.2023
  • LOADING...
EU

บรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU) ตั้งเป้าหมายใหม่ หวังใช้ ‘พลังงานหมุนเวียน’ (Renewable Energy) เป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาด 42.5% ของพลังงานที่ผลิตได้ทั้งหมดในแต่ละประเทศภายในปี 2030 ซึ่งสมาชิก EU กำลังพยายามอย่างหนักในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคเศรษฐกิจของตนเอง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวในยุโรป เพื่อหลีกเลี่ยงการพึ่งพิงพลังงานจากประเทศใดประเทศหนึ่งมากจนเกินไป อาทิ รัสเซีย 

 

โดยผู้แทนทางการทูตของบรรดาประเทศสมาชิก EU จะพิจารณาข้อตกลงดังกล่าวอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ (17 พฤษภาคม) หลังเคยให้คำมั่นว่า จะผลักดันประเด็นดังกล่าวนี้ในรัฐสภายุโรปเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา 

 

ทั้งนี้ ยังต้องได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากบรรดาประเทศสมาชิกและรัฐสภายุโรปอีกครั้ง ซึ่งมักจะเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะอนุมัติข้อตกลงดังกล่าวนี้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข

 

ก่อนหน้านี้สมาชิก EU เห็นพ้องที่จะใช้พลังงานหมุนเวียนเข้ามาเป็นสัดส่วนสำคัญในการผลิตพลังงานสะอาดราว 32% ของแต่ละประเทศสมาชิกภายในปี 2030 ก่อนที่จะขยับเป้าหมายใหม่มาเป็น 42.5% แม้ผู้แทนหลายประเทศใน EU จะเห็นควรให้ขยับเป้าหมายไปที่ 45% ก็ตาม 

 

ในภาคการขนส่ง ประเทศสมาชิก EU จำเป็นจะต้องมีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 29% หรือสามารถลดความเข้มของก๊าซเรือนกระจกจากภาคการขนส่งของตนเองได้อย่างน้อย 13% 

 

ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมนั้น รัฐบาลประเทศสมาชิก EU จำเป็นจะต้องเพิ่มสัดส่วนปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียนราว 1.6% ต่อปี 

 

นอกจากนี้ภายในปี 2030 ไฮโดรเจนในกระบวนการทางอุตสาหกรรมของบรรดาสมาชิก EU จะต้องมาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนถึง 42% ก่อนที่จะขยับเพดานให้สูงขึ้นเป็น 60% ภายในปี 2035

 

แต่อย่างไรก็ตาม สมาชิก EU ยังเห็นพ้องให้สามารถปรับลดเป้าหมายของการใช้เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมลงได้ราว 20% หากประเทศนั้นๆ มีการปรับลดการใช้ไฮโดรเจนที่ผลิตได้จากพลังงานฟอสซิลให้น้อยกว่า 23% ได้ภายในปี 2030 

 

นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการวางแผนแนวทางและตั้งเป้าหมายใหม่ที่มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมโลกที่มีแนวโน้มรุนแรงและยาวนานยิ่งขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้นี้

 

ภาพ: Jaroslava V / Shutterstock

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising