×

ประชาชาติยืนยันไม่รับสมรสเท่าเทียม ชี้ขัดหลักอิสลาม บอกต้องเป็นชาย-หญิงเท่านั้น หวั่น 30 ปีข้างหน้ามีแต่ผู้สูงอายุ

โดย THE STANDARD TEAM
21.12.2023
  • LOADING...

วันนี้ (21 ธันวาคม) ที่รัฐสภา ซูการ์โน มะทา สส. จังหวัดยะลา พรรคประชาชาติ กล่าวอภิปรายถึงร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. หรือร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ทั้ง 4 ฉบับว่า วันนี้เราทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนประชาชนศาสนาอิสลาม และตัวแทนจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สนับสนุนพรรคตั้งแต่การเลือกตั้ง ว่าเราไม่เห็นด้วย และจะไม่รับหลักการร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ทั้ง 4 ฉบับ เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และศาสนาอิสลามต้องศรัทธาต่อพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน และชัดเจนว่าพี่น้องที่เคร่งครัดต่อศาสนาจะต้องยึดมั่นคู่สมรสที่เป็นเพศหญิงและเพศชายเท่านั้น เพราะหน้าที่ของคู่สมรสคือการขยายเผ่าพันธุ์ และรัฐธรรมนูญ มาตรา 25 และ 31 ระบุว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา หรือประกอบพิธีตามศาสนาของตน 

 

ซูการ์โนกล่าวย้ำว่า “แม้พรรคประชาชาติไม่เคยขัดแย้งกับกลุ่ม LGBTQIA+ แต่เราต้องยึดมั่นในหลักศาสนา วันนี้เรามองเรื่องความเท่าเทียม สิทธิเสรีภาพ โลกเสรี แต่เราลืมมองเรื่องของศีลธรรม ความรู้สึก สิ่งที่ยึดเหนี่ยวอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนผู้เคร่งศาสนา ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม หรือแม้แต่ศาสนาคริสต์ก็ตาม เชื่อว่าทุกคนมีความยากลำบากในการลงมติในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักการของศาสนาอิสลาม หากเราเห็นชอบกฎหมายทั้ง 4 ฉบับ เราจะถูกพิพากษา เราตระหนักว่าต้องการสรวงสวรรค์เพื่อโลกหน้า ถ้าเราเห็นด้วยตรงนี้ เราอาจไม่ได้กลิ่นสวรรค์” ซูการ์โนกล่าว

 

ซูการ์โนยังกล่าวด้วยว่า มีการพยากรณ์ว่าอีก 30 ปีในอนาคต ประเทศไทยจะเหลือประชากรแค่ 33 ล้านคน และ 33 ล้านคนนั้นเป็นประชากรผู้สูงอายุที่จะไม่ใช่คนขับเคลื่อนประเทศไทย ดังนั้นครอบครัวจึงต้องเป็นเพศหญิงและเพศชาย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising