×

เผยเบื้องหลัง รพ.อุดรธานี เลือกใช้ ‘เครื่องพิมพ์เอปสัน EcoTank M3170’ มาเป็นหนึ่งในเครื่องมือชิ้นสำคัญในการรับมือสถานการณ์โควิด

โดย THE STANDARD TEAM
26.04.2022
  • LOADING...
EcoTank M3170

HIGHLIGHTS

3 mins. read
  • นับเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่น่าเรียนรู้ คือ การที่ ‘โรงพยาบาลอุดรธานี’ ได้เลือกให้ ‘เครื่องพิมพ์เอปสัน EcoTank M3170’ จำนวน 280 เครื่อง เข้ามาเป็นหนึ่งในเครื่องมือชิ้นสำคัญที่ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของบุคลากรของโรงพยาบาลในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด
  • ที่ผ่านมาโรงพยาบาลอุดรธานี การจัดซื้อเครื่องพิมพ์จำนวนมากที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากต่อการบริหารจัดการดูแลของทีมช่างและงานพัสดุ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซม หรือการซื้อหมึกทดแทน แต่เมื่อมีเครื่องพิมพ์เอปสัน EcoTank M3170 เข้ามา ปัญหาที่เคยมีก็หมดไป
  • โดยเครื่องมือที่ถูกต้องไม่เพียงช่วยให้โรงพยาบาลอุดรธานีรับมือกับสถานการณ์ที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งได้อย่างเต็มที่ แต่ยังทำให้โรงพยาบาลบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดความสิ้นเปลือง และนำงบประมาณมาพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่เป็นเรื่องสำคัญต่อไปในอนาคต 

เครื่องไม้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่เข้ามาสนับสนุนให้ ‘โรงพยาบาล’ ซึ่งเป็นด่านหน้าในการรับมือกับวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมา 2 ปีแล้ว

 

ซึ่งหนึ่งในกรณีศึกษาที่น่าเรียนรู้ คือ การที่ ‘โรงพยาบาลอุดรธานี’ ได้เลือกให้ ‘เครื่องพิมพ์เอปสัน EcoTank M3170’ จำนวน 280 เครื่อง เข้ามาเป็นหนึ่งในเครื่องมือชิ้นสำคัญที่ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของบุคลากรของโรงพยาบาล

 

ด้วยการเป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำของเขตสุขภาพ 8 ขนาด 1,100 เตียง ให้บริการรองรับผู้ป่วยนอกต่อวันได้ถึง 3,500 คน มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร แพทย์เฉพาะทาง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลอุดรธานีจึงมีภารกิจสำคัญในการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดในปี 2563 

 

 

นับตั้งแต่เกิดการระบาด โรงพยาบาลต้องปรับเปลี่ยนหลายสิ่ง ตั้งแต่ระบบการทำงานประจำวัน มาตรการความปลอดภัย การจัดสรรพื้นที่และทรัพยากร ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความพร้อมที่สุดในการให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาล 

 

นอกจากนั้นยังได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดอุดรธานีให้เป็นผู้จัดการดูแลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กับผู้ที่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีกว่า 140,000 คน โดยจัดตั้งเป็นศูนย์บริการฉีดวัคซีนประจำเขตเทศบาลและอำเภอเมืองอุดรธานี

 

“บริการแบบ New Normal จะดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและเต็มประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับโรงพยาบาลอุดรธานีที่เป็นโรงพยาบาลรัฐบาล” นพ.สุรพงศ์ แสนโภชน์ รองผู้อำนวยการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงพยาบาลอุดรธานี กล่าว 

 

ต้องจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสม

นพ.สุรพงศ์ ขยายความต่อว่า ด้วยความเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล การจัดหาเครื่องมือใดๆ ก็ตามต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งมีหลักการว่าต้องก่อประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานและต้องคุ้มค่า ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์ต่างๆ ต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานและมีราคาเหมาะสม 

 

“เมื่อโรงพยาบาลพิจารณาถึงเครื่องพิมพ์ จึงต้องเป็นเครื่องมัลติฟังก์ชันที่ทำงานได้ครบทุกด้าน มีต้นทุนการพิมพ์ต่อแผ่นที่ถูก ประหยัดหมึก ถ้าประหยัดค่าไฟได้ด้วยยิ่งดี” 

 

 

ปัจจุบันทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลมีการใช้เครื่องพิมพ์จำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า 350 เครื่อง ซึ่งการจัดซื้อเครื่องพิมพ์จำนวนมากที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากต่อการบริหารจัดการดูแลของทีมช่างและงานพัสดุ ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซม หรือการซื้อหมึกทดแทน 

 

จากนโยบายดังกล่าว เครื่องหลายประเภท เช่น เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จึงไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากมีต้นทุนโดยรวมที่สูง ตั้งแต่ต้นทุนการพิมพ์ต่อแผ่นที่ตกแผ่นละ 3 บาท โทนเนอร์ ชิ้นส่วนอะไหล่ รวมถึงงานซ่อมบำรุงที่มีราคาสูง ยิ่งโรงพยาบาลมีเครื่องพิมพ์ของหลายแบรนด์กระจายอยู่ตามแผนกต่างๆ การจัดการทรัพยากรจึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก ไม่ว่าจะเป็นความจำเป็นในเก็บสต๊อกโทนเนอร์ของเครื่องทุกรุ่นที่มีการใช้งานอยู่ ซึ่งต้องระวังเป็นพิเศษในเรื่องอุณหภูมิและความชื้น หรือต้องเผชิญกับปัญหาชิ้นส่วนอะไหล่บางชิ้นหายากหรือยกเลิกการผลิตไปแล้ว

 

“หลังจากทดสอบเปรียบเทียบกับเครื่องพิมพ์ของหลายแบรนด์ โรงพยาบาลได้ตัดสินใจทำสัญญาเช่าเครื่องพิมพ์รุ่น EcoTank M3170 ของเอปสัน โดยตั้งแต่ปลายปี 2563 เป็นต้นมา โรงพยาบาลได้ทยอยเปลี่ยนเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่ใช้อยู่เป็นเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทเอปสัน EcoTank M3170 จำนวน 280 เครื่อง ซึ่งคิดเป็นประมาณ 95% ของเครื่องพิมพ์ทั้งหมดในขณะนี้ และคาดว่าจะสามารถเปลี่ยนจนครบทั้งหมดได้ภายในสิ้นปี 2565”

 

 

‘EcoTank M3170’ ของเอปสัน เครื่องพิมพ์ที่โรงพยาบาลอุดรธานีเลือก

เหตุผลที่โรงพยาบาลอุดรธานีเลือก EcoTank M3170 ของเอปสัน เป็นเพราะเครื่องพิมพ์เอปสัน EcoTank M3170 ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันขาว-ดำ มีระบบแท็งก์หมึกที่ผลิตจากโรงงานของเอปสันโดยตรง รองรับการพิมพ์งานขาว-ดำ มีความโดดเด่นในเรื่องของความประหยัด รองรับการพิมพ์งาน 2 หน้าอัตโนมัติ ช่วยให้ประหยัดกระดาษได้ถึง 50% และประหยัดต้นทุนการพิมพ์ เพราะหมึกพิมพ์ 1 ขวด สามารถพิมพ์งานได้สูงสุดถึง 6,000 หน้า 

 

แต่ที่โดดเด่นที่สุดคือเรื่องการประหยัดไฟ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ใช้งานมักลืมนึกถึง เพราะเครื่องพิมพ์เอปสัน EcoTank มาพร้อมกับเทคโนโลยี Heat-Free ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ไม่ใช้ความร้อนในขั้นตอนการพิมพ์ ต่างจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่ต้องใช้ความร้อนในการพิมพ์ จึงทำให้ต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่า 

 

และจากการที่เครื่องพิมพ์เอปสัน EcoTank ใช้หมึกพิมพ์แบบขวดน้ำหมึก ทำให้ผู้ใช้งานปลอดภัยจากฝุ่นผงหมึกที่เกิดจากการใช้งานเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานหากสูดดมเข้าไป อีกทั้งเครื่องพิมพ์เอปสัน EcoTank ยังดูแลรักษาได้ง่ายกว่ามาก เพราะใช้ชิ้นส่วนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองภายในเครื่องน้อยกว่า จึงช่วยลดค่าบำรุงรักษาตามไปด้วย 

 

 

ด้านคุณภาพงานพิมพ์ เครื่องพิมพ์เอปสัน EcoTank สามารถพิมพ์งานที่ให้คุณภาพได้เท่าเทียบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สามารถพิมพ์งานปริมาณมากด้วยความเร็ว 20 ภาพต่อนาที (ipm) และยังรองรับการสั่งพิมพ์งานผ่าน WiFi และ WiFi Direct ด้วยแอปพลิเคชัน Epson iPrint ได้อีกด้วย

 

ประหยัดงบประมาณ 

ขณะเดียวกัน นพ.สุรพงศ์ ระบุว่า การเช่าเครื่องพิมพ์ EcoTank M3170 แบบปีต่อปีเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดกับทางโรงพยาบาล เพราะจากเดิมที่โรงพยาบาลต้องตั้งงบประมาณจำนวนมากเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และซ่อมบำรุงสำหรับระยะเวลา 5 ปีตามระเบียบราชการ ล่าสุดไม่ต้องมีงบซื้อเครื่องพิมพ์แล้ว 

 

เช่นเดียวกับงบซื้อโทนเนอร์หรือหมึกพิมพ์ที่เคยตั้งไว้ถึงหลายล้านบาท ขณะที่งบการซ่อมบำรุงที่เคยตั้งไว้เกือบ 5 ล้านบาทก็ปรับลดลงมาเหลือไม่ถึง 1 ล้านบาท เพราะทุกอย่างได้ครอบคลุมอยู่แล้วในสัญญาเช่า นอกจากนี้โรงพยาบาลยังสามารถลดการใช้ทรัพยากรบุคคลในการดูแลเครื่องพิมพ์ เพราะปัญหาการใช้งานเครื่องพิมพ์ลดลงอย่างมาก ในขณะที่พื้นที่ทำงานในทุกแผนกก็เพิ่มขึ้น เพราะใช้เครื่องมัลติฟังก์ชันเพียงเครื่องเดียวทำทุกอย่าง

 

 

เครื่องมือที่ถูกต้องไม่เพียงช่วยให้โรงพยาบาลอุดรธานีรับมือกับสถานการณ์ที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งได้อย่างเต็มที่ แต่ยังทำให้โรงพยาบาลบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดความสิ้นเปลือง และนำงบประมาณมาพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่เป็นเรื่องสำคัญต่อไปในอนาคต 

 

ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า เครื่องพิมพ์เอปสัน EcoTank M3170 จึงได้เข้ามามีบทบาทกับการยกระดับมาตรการในภาวะปัจจุบันและมาตรฐานสำหรับอนาคตของโรงพยาบาลอุดรธานี

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising