×

กบง. เคาะสัดส่วน B100 จากไบโอดีเซล B7 เหลือ B5 เริ่ม 5 ก.พ. – 31 มี.ค. 65 หวังบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตน้ำมันแพง

01.02.2022
  • LOADING...
กบง.

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กบง. มีมติเห็นชอบแนวทางกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล (B100) ในน้ำมันดีเซล ตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการพิจารณา เพื่อแก้วิกฤตด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ 

 

โดยกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันให้เป็นไปตามสัดส่วนการผสมของกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 และไม่สูงกว่าร้อยละ 7 โดยปริมาตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 และไม่สูงกว่าร้อยละ 10 โดยปริมาตร 

 

ในส่วนของน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 และไม่สูงกว่าร้อยละ 20 โดยปริมาตร ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2565 เป็นมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับตัวสูงขึ้นในระยะสั้น และเพื่อให้การบริหารจัดการราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงวิกฤตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบและไบโอดีเซล (B100) ที่สูงขึ้น ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วย ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน

 

โดยมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ออกประกาศ เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมัน ดีเซล พ.ศ. …. ให้สอดคล้องกับมาตรการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยการลดสัดส่วนผสมของไบโอดีเซลลงจะเป็นการดำเนินการระยะสั้น ซึ่งมอบหมายให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) นำเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับตัวสูงขึ้นต่อคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ เพื่อทราบต่อไป

 

อย่างไรก็ตาม แนวทางการสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในภาวะปกติ เป็น 2 ระยะ ดังนี้ 1. ระยะสั้นปี 2565-2566 กำหนดน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 2 เกรด คือ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 สำหรับใช้กับรถบรรทุกขนาดใหญ่ 2. ระยะยาวปี 2567 เป็นต้นไป กำหนดน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 เกรดเดียว

 

“ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในภาวะวิกฤต ในกรณีราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว 30 บาทต่อลิตร (โดยไม่มีการชดเชยราคาจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง) กบง. ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือแนวทางที่เหมาะสม คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ พิจารณาผลกระทบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อไป”

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising