×

จากอธิบดีพลังงานทดแทนสู่ปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่​ ‘ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ’ กับภารกิจท้าทายในการดูแลโครงสร้างและความมั่นคงของพลังงาน

19.09.2023
 • LOADING...

กระทรวงพลังงานเร่งเดินหน้านโยบายทั้งมาตรการลดราคาพลังงานและค่าไฟฟ้า ซึ่งล่าสุดคณะรัฐมนตรีปรับลดราคาลงอีกเหลือ 3.99 บาทต่อหน่วย หวังให้ทันรอบบิลเดือนกันยายน 2566 ขณะที่กลุ่มน้ำมันเบนซินอยู่ระหว่างหารือเพิ่มเติม นอกเหนือจากเจาะกลุ่มเปราะบาง พร้อมกับแต่งตั้งข้าราชการการเมืองและปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ต่อจาก กุลิศ สมบัติศิริ ที่เกษียณอายุราชการ โดยบทบาทใหม่ของปลัดกระทรวงพลังงานถือว่าสำคัญอย่างยิ่งต่อนโยบายฯ ท่ามกลางโลกแห่งการเปลี่ยนผ่านพลังงาน

 

วันที่ 18 กันยายน 2566 รายงานข่าวระบุว่า ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเคาะมาตรการลดค่าไฟฟ้าตามที่ พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ระบุว่า สามารถลดค่าไฟลงอีกเหลือ 3.99 บาทในรอบบิลเดือนกันยายน 2566 ขณะที่มาตรการลดราคาน้ำมันเบนซินนั้นอยู่ระหว่างมอบหมายให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหาแนวทางเพิ่มเติม หลังจากลดราคาน้ำมันดีเซลเหลือต่ำกว่า 30 บาทต่อลิตร ซึ่งจะมีผลวันที่ 20 กันยายนนี้เป็นต้นไป เป็นเวลา 3 เดือน 

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 


 

กกพ. ขอหารือหนี้ พร้อมแจง 3 การไฟฟ้า

 

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ ครม. หั่นราคาค่าไฟลงเหลือ 3.99 บาทต่อหน่วย กกพ. ต้องไปดูรายละเอียดในข้อสั่งการ เช่น ภาระหนี้ที่จะสามารถยืดหนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แนวทางอย่างไร หรือจะบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างไร

 

หลังจากนั้น กกพ. จะนำเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ด กกพ. ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะทันกำหนดการประชุมวันที่ 20 กันยายนนี้หรือไม่ หากผ่านมติบอร์ด กกพ. แล้ว กกพ. จะแจ้งให้ 3 การไฟฟ้า ทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ทราบเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

 

วันเดียวกัน รายงานข่าวยังระบุอีกว่า กระทรวงพลังงานได้แต่งตั้งข้าราชการการเมืองตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้ง ดังนี้

 

 1. แต่งตั้ง อรพินทร์ เพชรทัต เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
 2. แต่งตั้ง เริงชัย คงทอง เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566 เป็นต้นไป    

 

นอกจากนี้​ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา ยังมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน​ เป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่​ แทน​ กุลิศ​ สมบัติศิริ​ ที่จะเกษียณอายุราชการ​ในวันที่​ 30​ กันยายน​นี้​ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 

 

เปิดภารกิจปลัดพลังงาน

 

ตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานถือเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญ เนื่องจากมีภารกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงพลังงานให้เป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง มีอำนาจหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงพลังงาน

 

ตลอดจนจัดทำยุทธศาสตร์ ประสาน และปฏิบัติการเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของกระทรวงในต่างประเทศ จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงพลังงาน เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์ ตลอดจนกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ

 

ซึ่งรายงานข่าวจากกระทรวงพลังงานยังระบุอีกว่า เบื้องต้นภารกิจที่ปลัดคนใหม่วางไว้คือ การปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ (LNG) ตลอดจนอาจมีการหารือปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชา หรือ Overlapping Claims Area (OCA) เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้บทบาทของปลัดฯ ยังมีส่วนสำคัญในการร่วมพัฒนาแผนพลังงานแห่งชาติ (National Energy Plan) ภายใต้สำนักงานแผนนโยบายพลังงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างปรับให้สอดคล้องกับแนวทางมุ่งไปสู่พลังงานสะอาดที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ โดยจะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาพลังงานที่สำคัญทั้งด้านไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด, ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และการพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีระบบไฟฟ้า รวมไปถึงด้านก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสะอาดที่เป็นพลังงานสำคัญในการผลิตไฟฟ้า 

 

โดยคาดว่าจะเน้นการเปิดเสรีและการจัดหาเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบพลังงานของประเทศ ที่ต้องวางแผนสร้างสมดุลระหว่างการจัดหาในประเทศและการนำเข้า LNG

 

ขณะที่ด้านน้ำมันยังคงเป็นเชื้อเพลิงหลักของประเทศในปัจจุบัน แต่จะได้รับผลกระทบจากการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่ขยายตัวขึ้น แน่นอนว่าต้องมีการปรับแผนพลังงานให้กระทบน้อยที่สุด 

 

เปิดประวัติ ‘ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ’

 

 ประวัติการศึกษา

 

 • M.S., Energy Conversion, Power and Transmission, George Washington University, USA
 • M.S., Energy Management and Policy, University of Pennsylvania, USA
 • Ph.D., Energy Management and Policy, University of Pennsylvania, USA
 • วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

 

 ประวัติการทำงาน

 

 • อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2563-ปัจจุบัน)
 • รองปลัดกระทรวงพลังงาน (2563)
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (2560-2563)
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2557-2560)
 • ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (2556-2557)
 • นักวิจัยด้านพลังงาน, ธนาคารโลก, วอชิงตัน ดี.ซี., สหรัฐอเมริกา (2534-2535) 

 

หลักสูตรอบรม

 

 • Senior Executive Fellow, Harvard University, บอสตัน, สหรัฐอเมริกา
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.58
 • วิทยาลัยตลาดทุน วตท.29
 • วิทยาการพลังงาน วพน.16
 • หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย ศาลรัฐธรรมนูญ นธป.11

 

กรรมการบอร์ด

 

 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising