×

ชมคลิป: Better Living เพื่ออนาคตของคน Generation ใหม่

โดย THE STANDARD TEAM
07.10.2021
  • LOADING...

ความพยายามเป็นปัญหาหลักที่ทุกวันนี้เรายังใช้ชีวิตแบบ Sustainability ไม่ได้

 

เมื่อเยาวชนรุ่นใหม่อยากส่งเสียงให้ทุกคนช่วยกันตระหนัก หาทางออกให้กับปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มง่ายๆ ได้จากที่บ้านเราเอง ไม่ว่าจะเป็น Food Waste, Fast Fashion และมลภาวะทางอากาศ เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นปัญหาที่กระทบทุกสรรพสิ่งบนโลก

 

[In Partnership with Electrolux]

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories

Close Advertising