×

เลือกตั้ง 2566 : ข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566

โดย THE STANDARD TEAM
25.05.2023
  • LOADING...
สิทธิเลือกตั้ง 2566

THE STANDARD ชวนพิจารณาข้อมูลการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ

 

ทั้งนี้กรณีที่จำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อไม่เท่ากัน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สำนักงาน กกต.) ระบุว่า มาจากรายงานจากสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัด 

 

เช่น ผู้มาแสดงตนรับบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแล้วไปลงคะแนน โดยไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ, เปิดซองใส่บัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต นอกราชอาณาจักร พบว่าบางซองมีบัตรเลือกตั้งเฉพาะแบบแบ่งเขตหรือบัญชีรายชื่อ

 

สิทธิเลือกตั้ง 2566

 

ภาพประกอบ: ฉัตรชัย เฉยชิต

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising