×

‘วันอีดิลฟิตรี’ ชาวมุสลิมละหมาดร่วมกันในวันสำคัญทางศาสนา ที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามฯ

02.05.2022
  • LOADING...
วันอีดิลฟิตรี

วันนี้ (2 พฤษภาคม) จุฬาราชมนตรี ผู้นำสูงสุดของศาสนาอิสลามในประเทศไทย ประกาศให้เป็นวันตรุษอีดิลฟิตรี ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองและขออภัยซึ่งกันและกัน หลังจากผ่านพ้นช่วงเดือนรอมฎอนที่มุสลิมทั่วโลกถือศีลอดตลอดเดือนร่วมกัน ทำให้ช่วงเช้าที่ผ่านมาทุกมัสยิดมีการจัดการละหมาดวันตรุษอีดิลฟิตรี

 

ช่างภาพ THE STANDARD ลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการละหมาดวันตรุษอีดิลฟิตรีที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยรามคำแหง 2 โดยในย่านรามคำแหงถือเป็นย่านที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น โดยที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยนัดหมายละหมาดในช่วง 08.00 น.

 

ขณะที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส่งความรัก ความระลึกถึง และความปรารถนาดีไปยังพี่น้องชาวมุสลิมทุกคน ทั้งที่พำนักอยู่ในประเทศและต่างประเทศ และขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอดตลอดช่วงเดือนรอมฎอนอย่างสมบูรณ์ และขอความสันติสุขจงประสบแด่พี่น้องชาวมุสลิมทุกคน และขออานุภาพแห่งองค์เอกอัลลอฮ์ที่พี่น้องมุสลิมเคารพนับถือ ได้โปรดประทานความเมตตา ความสุขสวัสดี ความเจริญ และมีกำลังกาย กำลังใจ รวมทั้งจิตวิญญาณที่เข้มแข็ง

 

วันอีดิลฟิตรี วันอีดิลฟิตรี วันอีดิลฟิตรี วันอีดิลฟิตรี วันอีดิลฟิตรี วันอีดิลฟิตรี วันอีดิลฟิตรี วันอีดิลฟิตรี

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising