Menu
61012

รู้จัก Eden Project โครงการป่าฝนในร่มที่เตรียมเปิดในชิงเต่า ประเทศจีน ปี 2020

08.01.2018
  • LOADING...
  • Loading...

โครงการป่าฝนในร่ม (Indoor Rain Forest) ‘Eden Project’ เตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้แวะเยี่ยมชมสาขาที่ 2 ต่อจากสาขาแรกที่อังกฤษ ในเมืองชิงเต่า ประเทศจีน ในปี 2020 ที่จะถึงนี้

 

สำนักข่าว CNN รายงานวันนี้ว่า (8 ม.ค.) Eden Project หรือโครงการป่าฝนในร่ม เตรียมจะขยายสาขามาเปิดให้บริการแห่งที่ 2 ในเมืองชิงเต่า ประเทศจีน ภายในปี 2020 โดยสถานที่ตั้งของตัวอาคารจะถูกปรับปรุงจากพื้นที่ที่ได้เคยได้รับความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมจากการทำนาเกลือและเพาะเลี้ยงพันธ์ุกุ้งมาก่อน

 

เดวิด ฮาร์แลนด์ ซีอีโอโครงการ Eden Project นานาชาติได้ให้สัมภาษณ์ว่า ป่าฝนในร่มสาขาใหม่ในชิงเต่าจะให้ความสำคัญกับน้ำและผู้คนเป็นหลัก เพราะปัญหาเรื่องน้ำคือหนึ่งในวาระระดับโลกที่ผู้คนในศตวรรษที่ 21 และศตวรรษที่ 22 อาจจะต้องเผชิญ

 

“มันคือการบอกเล่าเรื่องราวที่เน้นย้ำให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ ปัญหาการขาดแคลนน้ำ และคุณภาพของน้ำ เป็นสิ่งที่พวกเราสามารถทำให้ผู้คนได้ครุ่นคิดได้”

 

Eden Project คือโครงการป่าฝนรักษาสิ่งแวดล้อมที่เปิดให้เยี่ยมชมแห่งแรกในคอร์นวอลล์ สหราชอาณาจักร ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2001 โดยตัวสถานที่ตั้งอยู่ในอาคารรูปทรงโดมหลังใหญ่เทียบเท่ากับสนามฟุตบอลจำนวน 30 สนาม ซึ่งในแต่ละอาคารได้ปลูกพันธ์ุไม้มากกว่า 3,000 ชนิดเพื่อให้ผู้คนได้ศึกษาและเยี่ยมชม โดยตั้งแต่เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลา 16 ปี สถานที่แห่งนี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 19 ล้านคน และยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ถึงประเด็นการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

อ้างอิง:

  • LOADING...
  • Loading...

READ MORE

FOLLOW US

RELATED STORIES

Sorry, No Related Posts Found.