×

สว. 67 : กกต. มติเอกฉันท์ ไม่อุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองเพิกถอนระเบียบแนะนำตัวผู้สมัคร สว.

โดย THE STANDARD TEAM
27.05.2024
  • LOADING...

วันนี้ (27 พฤษภาคม) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ภายหลังศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา สั่งเพิกถอนระเบียบ กกต. ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 2567 ทำให้การแนะนำตัวจะไม่มีข้อจำกัดทั้งในแง่ของรูปแบบ เนื้อหา ผู้สมัครสามารถแนะนำตัวกันได้อย่างอิสระ ให้แนะนำตัวผ่านกระดาษ A4 ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ

 

ภายหลังประชุมกันเป็นเวลาร่วม 4 ชั่วโมง ในที่สุด แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. แถลงข่าวผลการประชุม โดยเปิดเผยว่า ที่ประชุม กกต. มีมติเอกฉันท์ไม่ส่งอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองกลาง

 

แสวงกล่าวว่า วันนี้ กกต. พิจารณาใน 4 ประเด็น ประเด็นแรก เนื่องด้วยขณะนี้อยู่ระหว่างหลังการประกาศพระราชกฤษฎีกา ต้องมีการเลือก สว. กระบวนการเลือก สว. ต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ หากจะอุทธรณ์ คำพิพากษากว่าคดีจะสิ้นสุดก็จะพ้นระยะเวลาการเลือก สว. ไปแล้ว ไม่ว่าคำพิพากษาจะออกมาเป็นเช่นไรก็ไม่เกิดประโยชน์แก่การเลือก สว. ครั้งนี้แล้ว 

 

ประเด็นที่ 2 สาระสำคัญของคำพิพากษา ซึ่งเป็นการขยายสิทธิให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือก สว. ให้มากยิ่งขึ้น คำพิพากษาไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแนะนำตัวของ สว. แต่ประการใด 

 

ประเด็นที่ 3 ความชัดเจนคือการแนะนำตัวก็เพื่อประโยชน์ผู้สมัครในการแนะนำตัว และในส่วนของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือก สว. ครั้งนี้ 

 

และประเด็นที่ 4 คือความเรียบร้อย เพื่อประโยชน์แห่งการเลือก สว. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบที่กฎหมายกำหนด ที่ประชาชนจะได้ สว. ตามกรอบเวลาที่วางไว้ คือประมาณต้นเดือนกรกฎาคมนี้ 

 

“คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วจึงไม่เห็นสมควรอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้จะไม่มีการแก้ไขระเบียบใดๆ ผู้สมัครสามารถแนะนำตัวได้ตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยการแนะนำตัวฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ควบคู่ไปกับคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง” แสวงกล่าว 

 

อย่างไรก็ตาม อยากให้ผู้สมัครพึงระวังการทำผิดตามมาตรา 77 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. และยึดการไม่ขอหรือแลกคะแนน ตามคำพิพากษาของศาลฎีกาทั้ง 2 ฉบับ ที่ถือว่าเป็นความผิด  

 

อัปเดตข่าวล่าสุด เลือก สว. 2567 เกาะติดผลการเลือก สว. ได้ที่ https://thestandard.co/thai-senate-election-2024/, Facebook : THE STANDARD และ YouTube : THE STANDARD

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising